Bytová výstavba v Jihočeském kraji
Bytová výstavba v Jihočeském kraji – V prvních šesti měsících roku 2023 byla v kraji podle předběžných údajů zahájena výstavba 911 bytů, což bylo o zhruba 13 % méně než ve stejném období předchozího roku. Naopak u dokončených bytů byl patrný meziroční nárůst o 15,8 %. Zkolaudováno bylo celkem 1 163 bytů.
Zahájené byty

V České republice byla od ledna do června 2023 zahájena výstavba 18 103 bytů, což bylo o pětinu méně než ve stejném období předchozího roku. Počet zahájených bytů se se snížil ve všech krajích. Největší meziroční pokles uvedl Olomoucký kraj, kde se zahájená výstavba snížila téměř o polovinu. Naopak nejlépe si vedl Královéhradecký kraj, kde bylo zahájeno jen o 22 bytů méně než ve stejném období předchozího roku.

V Jihočeském kraji byla v prvních dvou čtvrtletích roku 2023 zahájena výstavba 911 bytů, přičemž meziroční propad činil 13,5 %. Zahájená bytová výstavba kraje se na celorepublikovém počtu zahájených bytů podílela 5,0 %, což kraj řadilo v rámci ČR na sedmou příčku.

V kraji převažovala zahájená nová výstavba, jejíž podíl přesáhl 80 %. Výstavba klasifikovaná jako změna dokončených staveb se na celkové zahájené výstavbě podílela necelou pětinou.

nových rodinných domech v kraji bylo zahájeno 473 bytů, což bylotéměř o 60 % méně než ve stejném období předchozího roku. Byty tohoto typu v kraji mírně převažovaly a na zahájené výstavbě se podílely z 51,9 %. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo zahájeno v okrese České Budějovice, když podíl na celkovém počtu těchto bytů v kraji činil 27,9 %.

nových bytových domech bylo na jihu Čech zahájeno 250 bytů v pěti okresech, přičemž 64,8 % těchto bytů bylo zahájeno na Českokrumlovsku. I díky tomu byl podíl okresu Český Krumlov na celkové výstavbě kraje nejvyšší a činil téměř jednu čtvrtinu.

Ve třech okresech Jihočeského kraje byl v 1. pololetí 2023 zaznamenán meziroční nárůst počtu zahájených bytů, nejvyšší na Českokrumlovsku (+59,4 %). Zde se téměř výhradně jednalo o výstavbu bytů v nových bytových domech. Meziroční pokles byl zaznamenán ve třech okresech, přičemž na Českobudějovicku dosáhl počet zahájených bytů zhruba polovičních hodnot oproti 1. pololetí 2022. Okres Strakonice vykázal stejný počet zahájených bytů jako loni.

Zahájená výstavba formou změny dokončených staveb dosáhla nejvyššího podílu na celkové výstavbě v okrese Prachatice (41,3%).

Ve většině jihočeských okresů podíl zahájených bytů v nových rodinných domech převažo­val, přičemž nejvyšší hodnoty dosáhl na Českobudějovicku (81 %). Naopak v okrese Český Krumlov byl podíl rodinných domů na zahájené výstavbě pouze 16%.

V 1. pololetí 2023 začala v pěti jihočeských okresech výstavba 250 bytů v nových bytových domech. Naprostá většina z nich byla zahájena v okrese Český Krumlov, zatímco na Českobudějovicku a Prachaticku byla výstavba bytů v bytových domů nulová.

Dokončené byty

České republice bylo v 1. pololetí 2023 dokončeno 17 849 bytů a proti stejnému období předchozího roku došlo k mírnému navýšení (+2,7 %). Meziročně se počet dokončených bytů zvýšil ve většině krajů, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v kraji Libereckém (+24,6 %). Nejvýraz­nější pokles počtu dokončených bytů oproti 1. pololetí 2022 vykázal Olomoucký kraj, kde došlo k propadu o více než třetinu.

Jihočeském kraj bylo v prvních šesti měsících roku 2023 dokončeno 1 163 bytů.Meziroční nárůst činil téměř 16 %. Kraj se na dokončené výstavbě v ČR podílel 6,5 % a v mezikrajském srovnání se řadil na šesté místo.

V jižních Čechách bylo ve sledovaném období dokončeno 789 bytů v nových rodinných domech, přičemž meziroční nárůst činil 19,0 %. Zkolaudované byty tohoto typu v kraji převažo-valy a na celkové dokončené výstavbě se podílely dvěma třetinami.

Také dokončených bytů v nových bytových domech v kraji meziročně přibylo o více než čtvrtinu, od ledna do června 2023 jich bylo zkolaudováno 218.

Meziroční nárůst počtu dokončených bytů byl zaznamenán ve čtyřech jihočeských okresech, nejvyšší byl na Strakonicku a Táborsku, kde se počet dokončených bytů meziročně více než zdvojnásobil. Nejhlubší propad uvedl okres Jindřichův Hradec. Tam bylo dokončeno o čtvrtinu bytů méně než ve stejném období předchozího roku.

Na okres České Budějovice připadalo téměř 30 % z celkového počtu dokončených bytů v kraji. Podíly ostatních okresů se pohybovaly od 19,5 % na Českokrumlovsku do 6,0 % v okrese Jindřichův Hradec.

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech jihočeských okresech kromě Českokrumlovska, kde podíl těchto bytů dosáhl jen 30,8 %. Na Jindřichohradecku naopak téměř všechny zkolaudované byty spadaly do této kategorie a jejich podíl na celkové výstavbě v okrese dosáhl 95,7 %.

Byty v nových bytových domech byly v prvních dvou čtvrtletích roku 2023 dokončeny v šesti okresech, nejvíce jich bylo zkolaudováno na Českokrumlovsku (132 bytů). Naopak v okrese Jindřichův Hradec nebyl zkolaudován ani jeden byt tohoto typu.

Zdroj: ČSÚ, Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení – časové řady

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments