Nezaměstnanost v Jihočeském kraji
Nezaměstnanost v Jihočeském kraji – V Jihočeském kraji bylo na úřadech práce k 31. 8. 2023 hlášeno celkem 11 665 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,6 % a mezi kraji byl opět nejnižší. Oproti konci července byl zaznamenán mírný nárůst počtu uchazečů (+1,5 %) a nepatrně se snížil počet volných pracovních míst (−0,4 %).

Ke konci srpna 2023 byl v ČR podíl nezaměstnaných osob 3,6 %. V rámci mezikrajského srovnání byla k 31. 8. 2023 zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v kraji Ústeckém (5,4 %). Meziměsíčně se nezaměstnanost mírně zvýšila ve většině krajů, v Karlovarském a Zlínském kraji zůstala na stejné hodnotě jako v červenci.

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadalo k 31. srpnu v celé ČR 0,9 uchazeče. Nejlepší poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy znovu vykázalo hlavní město Praha (0,3). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, kde na 1 pracovní místo připadalo 3,4 uchazečů.

Na území Jihočeského kraje bylo ke konci srpna evidováno 11 665 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 10 472 osob. Meziměsíčně se počet nezaměstnaných osob v kraji mírně zvýšil (+1,5 %).

Obdobný trend vykazovaly všechny jihočeské okresy kromě Prachaticka. Tam počet uchazečů o zaměstnání nepatrně klesl (−0,9 %). Výraznější nárůst byl zaznamenán v okrese České Budějovice (+3,8 %). Podíl nezaměstnaných osob na Jindřichohradecku dosáhl 1,97 % a byl 6. nejnižší mezi okresy v celé ČR.

Meziročně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji o 4,5 %. Nárůst byl zaznamenán ve většině okresů Jihočeského kraje. Pouze v okrese Tábor došlo k  poklesu počtu uchazečů o zaměstnání (−5,0 %). Průměrná délka evidence uchazeče byla 333,6 dní.

Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 89,8 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že v průběhu srpna 2023 bylo na jihočeských úřadech práce nově zaregistrováno 1 972 osob a 1 801 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 144 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho více než 62 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/ počet obyvatel ve věku 15–64 let) dosáhl k 31. 8. v Jihočeském kraji hodnoty 2,6 %, přičemž v rámci mezikrajského srovnání to byla nejnižší hodnota.

V Jihočeském kraji v srpnu 2023 mezi nezaměstnanými převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 58,8 %. Nejvyššího podílu nezaměstnaných žen dosáhl okres Písek (61,6 %).

Mezi uchazeči o zaměstnání bylo ke konci srpna 5,0 % absolventů škol a mladistvých a 16,2 % osob se zdravotním postižením.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo necelých 35,9 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 10 485 Kč.

Ke konci července bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 14 238 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil téměř o čtvrtinu. Na jedno volné pracovní místo připadalo v kraji ke konci srpna 0,8 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji).

Zdroj: ČSÚ, Integrovaný portál MPSV

,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments