Migrace zvýšila počet obyvatel v Jihočeském kraji
Počet obyvatel v Jihočeském kraji – Na konci června 2023 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 653 895 oby­vatel, z tohoto počtu bylo 331 840 žen, tedy 50,7 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 1 592 osob. Toto zvýšení počtu obyvatel ovlivnil příznivý migrační vývoj, přirozená měna obyvatelstva byla opět záporná.

Živě se v kraji narodilo 2 670 dětí, z toho 1 338 chlapců. Proti stejnému období minulého roku to bylo o 435 dětí méně. S relativní hodnotou porodnosti 8,2 ‰, která byla nižší než republikový průměr (8,4 ‰), se Jihočeský kraj zařadil na osmé místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okresech Jindřichův Hradec a Strakonice (8,8 ‰), nejnižší pak v okrese Písek (7,4 ‰). V územním detailu byla nejvyšší porodnost v SO ORP Blatná (10,5 ‰), nejnižší ve správním obvodě Milevsko (6,3 ‰). Jako první v pořadí se v 1. pololetí 2023 narodilo 45,9 % dětí, druhorozených bylo 38,5 % a zbylých 15,5 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí.

Podíl dětí narozených mimo uzavřené manželství se v porovnání se stejným obdobím minulého roku snížil a měl hodnotu 50,2 %. Nejvyšší podíl dětí, které se narodily mimo manželství, byl zaznamenán v okrese Jindřichův Hradec (57,6 %) a nejmenší pak v okrese České Budějovice (45,2 %).

Ve sledovaném období zemřelo 3 412 osob (1 763 mužů a 1 649 žen), což je o 341 osob méně než ve stejném období minulého roku. Celková úmrtnost v kraji (10,5 ‰) byla stejná jako republikový průměr a mezi kraji byla na šesté nejnižší hodnotě. Nejvyšší počty zemřelých byly ve věkové skupině od 70 do 89 let (2 120 osob). V relativním vyjádření lidé nejméně umírali v okrese Český Krumlov (9,4 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okrese Jindřichův Hradec (11,2 ‰). V podrobném pohledu byla na území kraje nejnižší úmrtnost v SO ORP Kaplice (8,0 ‰) a nejvyšší ve správním obvodě Třeboň (12,5 ‰).

Menší počet živě narozených dětí než počet zemřelých osob snížil během prvního pololetí počet obyvatel kraje celkem o 742 osob a přirozená měna byla tedy v 1. pololetí 2023 v záporných hodnotách (−2,3 ‰). Přirozený úbytek byl v přepočtu na tisíc obyvatel zaznamenán ve všech krajích, kromě hlavního města Prahy. Nejvyšší zápornou hodnotu měli v Karlovarském kraji. Ve všech okresech Jihočeského kraje byl vývoj přirozené měny nepříznivý. Nejvyšší záporná relativní hodnota přirozené měny byla zaznamenána v okrese Tábor (−3,1 ‰), nejnižší v okrese Český Krumlov (−1,2 ‰). Kladné hodnoty přirozené měny byly v 1. pololetí 2023 zaznamenány na území SO ORP Blatná, Kaplice a Soběslav, v ostatních správních obvodech byly její hodnoty záporné.

V 1. pololetí 2023 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 6 892 osob, tedy o 8 831 osob méně než ve stejném období minulého roku, kdy vrcholil příliv ukrajinských uprchlíků. Z ciziny se do kraje přistěhovalo 3 419 osob a do ciziny se odstěhovalo 960 osob. Z kraje se odstěhovalo celkem 4 558 osob, tedy o 1 891 více než před rokem. V rámci kraje, tedy mezi obcemi kraje, se v 1. pololetí přestěhovalo celkem 7 626 osob, jedná se o tzv. vnitřní stěhování.

Nejvýraznější relativní migrační přírůstek byl zaznamenán v hl. městě Praze (23,6 ‰), naopak nejmenší vykazoval Ústecký kraj (2,6 ‰), průměrné migrační saldo ČR bylo 10,7 ‰. Kladná migrace výrazně snižovala zápornou hodnotu přirozené měny ve všech okresech Jihočeského kraje, kromě okresu Český Krumlov. Nejvyšší migrační přírůstek byl zaznamenán v okrese České Budějovice (+1 074). Relativně nejvíce se lidé stěhovali do SO ORP Blatná (24,9 ‰), naopak jediný správní obvod Český Krumlov lidé opouštěli (−0,8 ‰).

Ve sledovaném období bylo uzavřeno 1 171 sňatků, což jeo 109 méně než v 1. pololetí minulého roku. V 61,9 % uzavírali sňatek oba snoubenci svobodní (tzv. protogamní sňatky). Z celkového počtu sňatků se poprvé ženilo 72,2 % ženichů a vdávalo 73,0 % nevěst, v ostatních případech se jednalo o druhé, případně další sňatky. Sňatečnost v kraji (3,6 ‰) byla stejná jako republikový průměr a v mezikrajském srovnání byla na čtvrté nejvyšší pozici. Na území kraje byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese Prachatice (4,0 ‰), nejnižší pak v okrese Český Krumlov (3,2 ‰). V územním detailu byla nejvyšší sňatečnost v SO ORP Jindřichův Hradec (4,3 ‰) a nejnižší ve správním obvodě Vodňany (2,2 ‰).

V 1. pololetí 2023 bylo rozvedeno celkem 639 manželství, což je o 22 více méně než ve stejném období minulého roku. Rozvodovost v kraji s hodnotou (2,0 ‰) byla stejná jako republikový průměr. V rámci mezikrajského srovnání byla na šesté nejnižší pozici.

V kraji byla rozvodovost nejvyšší v okrese České Budějovice (2,2 ‰), naopak nejnižší v okresech Tábor (1,6 ‰). Z podrobnějšího územního pohledu se lidé nejméně často rozváděli na území Vodňanska (1,1 ‰) a nejvíce na Dačicku a Prachaticku (2,4 ‰).

Zdroj: ČSÚ, Pohyb obyvatelstva – 1. pololetí 2023

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments