Jindřichův Hradec: Křišťálové růže za rok 2023 jsou rozdány
V pátek 20. října se v sále Kulturního domu Střelnice konalo slavnostní předání cen starosty Jindřichova Hradce. Křišťálové růže se letos udělovaly už pošesté. Starosta Michal Kozár ocenil za celoživotní práci a zásluhy o rozvoj města pět osobností, které nominovali v pěti kategoriích sami občané.

V kategorii věda a vzdělávání cenu obdržel dlouholetý ředitel jindřichohradeckého gymnázia Mgr. Miloslav Vokáč, v oblasti kultury a zájmové činnosti cenu převzala herečka a členka Divadelní společnosti Jablonský Ladislava Ratajová. Za sport křišťálovou růži získal dlouholetý funkcionář jindřichohradeckého fotbalu MVDr. Stanislav Beran. V kategorii podnikání si cenu odnesl Ing. Tomáš Blábolil, který má na svém kontě několik zajímavých podnikatelských projektů a je zaměstnavatelem více než 70 zaměstnanců. Za sociální a humanitární oblast byl oceněn starosta dobrovolných hasičů Jaroslav Chalupský. “Letos jsem měl opět tu milou povinnost ocenit občany, kteří šíří dobré jméno Jindřichova Hradce městem, regionem a potažmo i po celé republice. Podle počtu zaslaných návrhů je v našem městě stále mnoho spoluobčanů, kteří by tuto krásnou křišťálovou růži měli obdržet. Nebylo jednoduché zvolit z nominovaných jen jednoho z každé kategorie, ale věřím že volba byla správná a že osobnosti, které cenu převzaly, si ji doopravdy zaslouží,“ řekl starosta Kozár. Večerem provázel moderátor David Hocke a každý z oceněných si kromě ceny křišťálové růže odnesl také pamětní list a nechyběl ani zápis do pamětní knihy. Slavnostní událost tentokrát doplnil koncert, při kterém se divadelním sálem rozezněly slavné árie a dueta z českých a světových oper a operet z děl Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a dalších. Účinkovali Miroslava Časarová – soprán, Martin Šrejma – tenor, Vratislav Kříž – baryton a Lenka Navrátilová jako klavírní doprovod.

Kategorie Věda a vzdělávání – Mgr. Miloslav Vokáč

Prvním oceněným v kategorii věda a vzdělání byl Mgr. Miloslav Vokáč. Narodil se 3. října 1952. Vystudoval obory český a německý jazyk na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1979 byl učitelem na Gymnáziu Vítězslava Nováka a od roku 1991 zde působil ve funkci ředitele až do roku 2018. Jeho hlavním zájmem byla spolupráce v oblasti mezinárodních vztahů. Partnerské vztahy gymnázia jsou dosud navázány se slovenskými Zlatými Moravci, s německým gymnáziem v Neckargemündu, gymnáziem v rakouském Kremsu a Zwettlu. Šlo především o výměnné pobyty studentů. Díky výborným vztahům jindřichohradeckého gymnázia a gymnázia v Neckargemündu byla navázána spolupráce také obou měst a v roce 1996 byla mezi nimi uzavřena Partnerská smlouva. Členem rady města byl tehdy právě Miloslav Vokáč, který byl u všech předchozích setkání a právě proto převzal v roce 2019 čestný stříbrný prsten města Neckargemünd, který se propůjčuje nejvýznamnějším osobnostem, které se zasloužily o jeho rozvoj. Velkým počinem pana Vokáče, co by ředitele školy, byla realizace projektu Půdní vestavby Gymnázia V. Novák. V souvislosti se jménem pana Vokáče je důležité také zmínit vznik festivalu Folková růže, který se v našem městě konal 24 let a jeho působení ve folkových skupinách Jen tak tak a Parta starýho Hrouze.

Kultura a zájmová činnost – Ladislava Ratajová

Cenu v oblasti kultura převzala Ladislava Ratajová. Narodila 13. července 1956 v Jindřichově Hradci. V roce 1973, tehdy jako 17letá, vstoupila do řad členů ochotnického spolku Jablonský. Po svém vstupu se začala velmi intenzivně vzdělávat – to jí zabralo cca 15 let. V roce 1999 byla zvolena do funkce ředitele Divadelní společnosti Jablonský. Tuto funkci zastávala 9 let. V témže roce zahájila svou činnost v Jindřichohradecké činohře, kde působí dodnes. V roce 2001 rozšířila řady skupiny herců z místního zámku a zapojila se do nočních prohlídek s bílou paní, kde působila 16 let až do jejich zániku. V roce 2011 se zúčastnila zahraničního výjezdu Divadelního spolku Jablonský do Irska, který se konal ve spolupráci s českou ambasádou v Dublinu. Za celých 50 let svého působení v divadle vytvořila dnes již těžko určitelný počet rolí. Jsou jich stovky.

Sport – MVDr. Stanislav Beran

V oblasti sportu byl nominován a vybrán k ocenění MVDr. Stanislav Beran. Pan doktor Beran se narodil 15. ledna 1949 v Českých Budějovicích, ale celý život bydlí s rodinou v Jindřichově Hradci. Vystudoval vysokou školu veterinární v Brně a praxi praktického veterinárního lékaře v regionu vykonával 45 let. Od deseti let byl členem TJ Slovan Jindřichův Hradec, aktivně zapojen nejprve jako hráč, pak jako funkcionář výboru kopané. V roce 2002 se stal předsedou fotbalového oddílu Slovanu a později i předsedou celé TJ Slovan. Pod jeho vedením došlo ke zvýšení úrovně mládežnického fotbalu ve městě a okolí, žákovská družstva se probojovala do republikových soutěží. Stál u zrodu nového klubu FK J. Hradec 1910 a byl do roku 2011 jeho předsedou, kdy tuto funkci předal svému místopředsedovi a odešel do fotbalového důchodu. Stanislav Beran byl 20 let zastupitelem města. Několik let působil jako člen školské rady 6. základní školy. Jako dlouholetý funkcionář jindřichohradeckého fotbalu obdržel na podzim loňského roku nejvyšší fotbalové ocenění od Fotbalové asociace České republiky (FAČR). Cenu JUDr. Václava Jíry získal za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu.

Podnikání – Ing. Tomáš Blábolil

Ing. Tomáš Blábolil je rodákem z Jindřichova Hradce a téměř svůj celý život působí v Jindřichově Hradci. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Českých Budějovicích a Vysokou školu Sting v Brně. Je předsedou představenstva a generálním ředitelem firmy RBB INVEST a.s. Svoji první firmu začal budovat v roce 1996. Od té doby jich vybudoval několik. Přes stavební a vodohospodářskou činnost se postupně dostal také k činnosti developerské a dnes pod jeho taktovkou dostávají staré, zanedbané areály novou moderní podobu a stávají se nedílnou součástí našeho města. Na svém kontě má také několik velmi zajímavých projektů jako je např. Obchodně-medicínské centrum sv. Florián, hotel Florian Palace, Obytný soubor „Na Palásku“, závod na výrobu polystyrenu „Rapol“, či bytový komplex Panorama, na které je právem pyšný. Kromě toho, že je významným zaměstnavatelem, stará se také o ty, kteří to potřebují. Prostřednictvím „Nadačního fondu RBB Invest“ směřuje svou pomoc zejména k nemocným, či jinak handicapovaným dětem i dospělým, podporuje mladé sportovce a sportovní i kulturní akce pořádané pro širokou veřejnost.

Sociální služby a humanitární oblast – Jaroslav Chalupský

V kategorii sociální služby a humanitární oblast obdržel cenu pan Jaroslav Chalupský. Narodil se v Jindřichově Hradci dne 30. dubna 1946. Během školních let hrál fotbal a lední hokej. A aby to nebylo málo, začal navštěvovat kroužek mladých hasičů u Sboru dobrovolných hasičů v Jindřichově Hradci. A tak začali první poznatky z hasičiny. V roce 1970 byl přijat do služeb Okresní požární inspekce požární ochrany v Jindřichově Hradci na ohlašovnu požárů. V roce 1972 byl pak přeřazen na pozici požárníka a stal se z něho profesionál.  To ale neznamená, že zanevřel na hasiče dobrovolné. Naopak. Od roku 1998 až do roku 2008, kdy svou profesionální dráhu ukončil, pracoval jako operační důstojník HZS Jčk v Jindřichově Hradci. Je těžké hodnotit takové lidi jako je Jaroslav Chalupský.  Nerozděloval konec pracovní doby a ani jestli je dobrovolný nebo profesionální hasič, šel za hlasem srdce a toto se snažil a snaží předávat dál mladším kolegům. Obdržel mimo jiné medaili „Za budování PO v okrese Jindřichův Hradec“ a Generální ředitelství HZS ČR mu udělilo medaili „Za zásluhy o bezpečnost“. Obdržel také mnoho čestných uznání. Po roce 1989 byl u založení partnerství mezi rakouskými hasiči z Dobersbergu a naším sborem, za což mu v roce 2013 byla udělena medaile „Za mezinárodní spolupráci“. V současné době je starostou sboru dobrovolných hasičů.

Zdroj a foto: Město Jindřichův Hradec

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments