Budou mít v Písku nový bazén nebo ten stávající rekonstruovat
Výbor pro bazén vypracoval závěrečnou zprávu posuzující stavbu nového bazénu a rekonstrukci stávajícího. Budou mít v Písku nový bazén nebo ten stávající rekonstruovat? O tom má rozhodnout mimořádné jednání zastupitelstva

Výbor pro bazén, který loni v prosinci zřídilo zastupitelstvo proto, aby porovnal možné varianty řešení bazénu v Písku – tedy stavbu nového a rekonstrukci stávajícího, vypracoval závěrečnou zprávu, v níž odpovídá na zadané otázky, rozebírá možné varianty a navrhuje zastupitelstvu několik možností řešení. Výbor se ale většinově neshodl na žádné konkrétní variantě, kterou by mělo zastupitelstvo města preferovat.

Výbor zkoumal pět možností, které by mohly být možným východiskem pro návrh řešení pro rozhodování v zastupitelstvu. „Výbor důrazně všechny čtenáře této zprávy upozorňuje, že těchto pět možností je ve zprávě uvedeno jen pro doložení způsobu uvážení a posouzení celé problematiky výborem. Nejde o varianty doporučené výborem pro rozhodování zastupitelstva města,“ uvádí se ve zprávě. 

Výbor posuzoval tyto možnosti:

1) Prostá oprava prvků stávajícího bazénu, které je dle znaleckého posudku TAZUS 2023 a dalších posudků a odborných vyjádření ze dřívější doby nutno řešit v nejbližších 3–5 letech a pravidelné udržování stávajícího bazénu bez nových funkcí a částí v dobrém stavu

2) Novostavba nového bazénu v místě stávajícího bazénu

3) Velká rekonstrukce a částečná nebo úplná modernizace stávajícího bazénu (oživení vodními prvky, vodním světem, saunovým světem, molem s přístupem do řeky apod.)

4) Stavba nového bazénu – jen nová stavba + navazující předpokládaná demolice stávajícího bazénu s asanací území Pod Hradbami po dokončení nového bazénu

5) Stavba nového bazénu, souběžné zachování obou bazénových provozů (souběžné provozování starého a nového bazénu).

Výbor ověřil, že realizaci žádné z těchto možností při souladu projektové dokumentace s obecně závaznými předpisy nepřekáží protipovodňová regulace a ani úprava stavebního práva. „Výbor nehodnotil vliv případných dotací na stavbu na cenu, i když se v posledním období objevily zprávy, že by Písek mohl na novostavbu bazénu takovou dotaci získat,“ píše se v dokumentu.

Výbor určil dva zásadní faktory, které podmiňují trvalý úspěch jakéhokoli navrhovaného řešení, a to časový horizont navrhovaného řešení a výsledek referenda z roku 2013. Na základě rozboru jednotlivých možností a zejména z posudků stavu stávajícího bazénu výbor mimo jiné zjistil, že u stávajícího bazénu je zapotřebí do 3–5 let provést větší opravy, které prodlouží jeho životnost o 25–30 let. Stávající bazén se podle výboru každým dnem dostává do stavebně technického stavu, kdy je nutné provést nezbytné rekonstrukční práce „…protože bez jejich provedení by musel být např. dle posudku TAZUS 2023 zřejmě uzavřen.  Z toho vzniká napětí, zda a jak stávající bazén s ohledem na výsledek referenda 2013 bez revize tohoto výsledku rekonstruovat či nerekonstruovat,“ uvádí se ve zprávě. Co se výsledku referenda týká, vyšel výbor z právního posouzení KVB legal, z nějž podle názoru výboru vyplývá, že prodloužení životnosti stávajícího bazénu o 25–30 let velkými, byť jen prostými opravami stávajícího bazénu, je patrně postupem v rozporu s výsledkem referenda. 

Na základě všech získaných informací výbor vypracoval pro zastupitelstvo varianty řešení, které považuje jako vhodné k perspektivnímu úplnému dořešení záležitosti sporů ohledně plaveckého bazénu v Písku.

Navrhované varianty:

  • Varianta A1A Zachování stávajícího bazénu jako dočasné řešení na cca 25–30 let – prostá oprava bazénu včetně prosté rekonstrukce venkovní části na stav, který vydrží dalších 25–30 let
  • Varianta A1B Zachování stávajícího bazénu jako dočasné řešení na cca 25–30 let s rekonstrukcí venkovní části + doplněním zábavních prvků se životností 25–30 let
  • Varianta A2 Zachování stávajícího bazénu jako definitivní řešení (V této variantě se stávající bazén zbourá nebo bude tak přeměněn, že nebude již stávající bazén připomínat. U této varianty je zcela nezbytné zhotovení a schválení stavebního programu, architektonická soutěž, ověření proveditelnosti podle stavebního práva. Zároveň ve stejný okamžik přijetí varianty A2 by zastupitelstvo mělo vyhlásit nové referendum. U této varianty zásadní otázkou její průchodnost stavebním řízením a poměrně dlouhá předpokládaná doba přípravy.)
  • Varianta B1 Stavba nového bazénu již nyní co nejdříve jako po dokončení jediného bazénu v Písku pro veřejnost
  • Varianta B2 Stavba nového bazénu již nyní co nejdříve s prověřením možnosti souběžného provozování obou bazénů (a to u stávajícího bazénu i jeho venkovní části) po dobu 25–30 let

„Realizace řešení A1A, A1B i A2 je podmíněna schváleným výsledkem nového referenda. Pokud bude zvolena některá z těchto variant (k vyřešení může být schválena jen jedna z nich, protože se vylučují) a následně bude referendum neúspěšné, je možno užít některou z variant typu B,“ píše se ve zprávě.

Řešením otázky bazénu se bude zabývat zastupitelstvo na svém mimořádném jednání, které se bude s největší pravděpodobností konat v listopadu tohoto roku.

Závěrečná zpráva se všemi přílohami je zveřejněna ZDE.

,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments