Studenti se zajímali o koncepční plány města Písek
Městský úřad v Písku navštívila skupina studentů posledního ročníku magisterského oboru Prostorové plánování z České zemědělské univerzity v Praze, kteří se zajímali o proces zpracování Strategického plánu města a jeho naplňování a o vznik koncepčních plánů města se zaměřením na nakládání s veřejným prostorem. Setkali se s nimi pracovníci úřadu, kteří se problematice věnují, a mohli jim tak zodpovědět jejich dotazy a podělit se s nimi o své zkušenosti. 

Vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra hovořil o aktivitách města zaměřených na péči o městskou zeleň a městské lesy, o problematice nakládání s odpady či o hospodaření s dešťovými vodami. Zmínil se také o ochraně města před nenadálými situacemi a o naplňování opatření plynoucích z Plánu udržitelné zeleně, který byl pořízen jako „podplán“ stávajícího Strategického plánu města. Na dotazy k územnímu pánování města odpovídal Josef Zábranský z odboru výstavby a územního plánování. Zmínil, jak město Písek dbá o své území, vyzdvihl význam historického dědictví města, charakter uspořádání veřejného prostoru a na územní rozšiřování se města. Ke stávajícímu strategickému plánu města Písku, ale i k záměru pořízení nového, se vyjádřil Jan Venclík, vedoucí oddělení rozvoje odboru investic a rozvoje.

Studenti chtějí vypracovat návrh strategie pro rozvoj města Písek, a proto se chtěli seznámit s tím, jak v našem městě plánování probíhá. Zároveň je zajímá názor obyvatel města, proto vytvořili dotazníkové šetření, které zájemci mohou vyplnit on-line na tomto odkazu ZDE. Mohou jim tak pomoci s vytvořením kvalitního dokumentu. Přístup Písku chtějí porovnat s městem Tábor, kde své dotazníkové šetření také realizují.

„Seznámit se s výslednými dokumenty pořízenými v tak krátkém časovém úseku za obě města současně bude bezesporu zajímavé. Zástupci Katedry plánování krajiny a sídel mne informovali, že výstupní prezentace by mohly být k dispozici na přelomu ledna a února příštího roku. Někteří Písečané již poskytli své postřehy o životě ve městě při osobním rozhovoru se studenty a někteří se o své postřehy podělí ve webovém dotazníku,“ uvedl Jan Venclík.

Město Písek bude v roce 2024 pořizovat nový strategický plán. Chystá proto průzkum podnikatelského prostředí mezi zástupci významných podnikatelských subjektů a zaměstnavatelů. Významnou příležitost na ovlivnění budoucího dění ve městě budou mít Písečané v rámci on-line průzkumu spokojenosti obyvatel města. Ten je naplánován na jarní měsíce roku 2024. „Věřím, že se do této subjektivní analýzy zapojí široká veřejnost. Cílem tohoto průzkumu bude zprostředkovat nezávislou zpětnou vazbu názorů, postojů, preferencí a potřeb obyvatel města. Jarní průzkumové výstupy poskytnou zmapování úrovně spokojenosti či nespokojenosti obyvatel s jednotlivými oblastmi života a současně přispějí k lepšímu zaměření strategických záměrů města Písek do budoucna,“ doplnil Jan Venclík.

Zdroj a foto: Město Písek

,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments