V Jihočeském kraji se zvýšil počet obyvatel. Tuto skutečnost ovlivnil migrační přírůstek
V Jihočeském kraji se zvýšil počet obyvatel – K 30. září 2023 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 654 336 obyvatel, z tohoto počtu bylo 332 061 žen, tedy 50,7 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 2 033 osob. Tuto skutečnost ovlivnila výrazná hodnota migračního přírůstku (+3 024 osob). Záporná hodnota přirozené měny (−991) však celkový přírůstek obyvatelstva snižovala.

Živě se v kraji narodilo 4 080 dětí, z toho 2 051 chlapců. Počet narozených dětí byl nižší než ve stejném období minulého roku (–615). S relativní hodnotou porodnosti 8,3 ‰, která byla nižší než celorepublikový průměr (8,5 ‰), se Jihočeský kraj zařadil na deváté místo mezi kraji. Nejvyšší porodnost byla zaznamenána v hlavním městě Praze (9,1 ‰), nejnižší v Karlovarském kraji (7,4 ‰).

V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese Jindřichův Hradec (8,7 ‰), nejnižší pak v okrese Písek (7,6 ‰). Jako prvorozené se narodilo 44,8 % dětí, druhorozených bylo 39,5 % a zbylých 15,7 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Podíl dětí narozených mimo manželství se v porovnání se stejným obdobím minulého roku snížil. Celkem se nese­zdaným párům narodilo 49,4 % dětí. Nejvyšší podíl dětí, které se narodily mimo uzavřené manželství, byl zaznamenán v okrese Jindřichův Hradec (54,2 %) a nejnižší v okrese České Budějovice (44,9 %).

Ve sledovaném období zemřelo 5 071 osob (z toho 2 664 mužů), což bylo o 374 osob méně než před rokem. Převážná většina zemřelých osob byla ve věku 70 let a více. Celková úmrtnost v kraji (10,4 ‰) byla nepatrně vyšší než republikový průměr (10,2 ‰). Nejvyšší úmrtnost byla zaznamenána v Ústeckém kraji (11,5 ‰), naopak nejnižší v hlavním městě Praze (8,7 ‰). V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese Český Krumlov (9,2 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okrese Tábor (11,0 ‰).

Kojenecká úmrtnost v kraji (2,9 ‰) byla vyšší než celorepublikový průměr (2,0 ‰).

Do konce 3. čtvrtletí 2023 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 9 700 obyvatel a 6 676 osob se z kraje odstěhovalo. Kladné hodnoty migrace byly zaznamenány ve všech okresech kraje. Nejvyšší migrační relativní přírůstek byl zaznamenán v okrese české Budějovice (9,7 %, naopak nejnižší v okrese Český Krumlov (0,2 %).

Z ciziny se do kraje přistěhovalo 5 034 osob, což bylo výrazně méně než ve stejném období minulého roku. Do ciziny se odstěhovalo 1 965 osob. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 10 513 osob (vnitřní stěhování).

Ve sledovaném období bylo uzavřeno 2 622 sňatků, což je o 325 méně než před rokem. Z celkového počtu sňatků se v 65,3 % jednalo o první sňatek obou snoubenců. Celkem 74,6 % ženichů a 76,2 % nevěst uzavřelo svůj  první sňatek. Sňatečnost v Jihočeském kraji (5,4 ‰) byla nejvyšší v mezikrajském srovnání. Republikový průměr byl (5,1 ‰). Uvnitř kraje pak byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese Prachatice (5,9 ‰) a nejnižší v okrese Český Krumlov (5,0 ‰).

V 1. až 3. čtvrtletí 2023 bylo rozvedeno 914 manželství, o 56 více než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu rozvodů bylo 16,4 % manželství ukončeno na návrh ženy a 75,1 % na společný návrh. Pro 81,2 % mužů a 83,3 % žen se jednalo o první ukončené manželství. Rozvodovost (1,9 ‰) byla nepatrně vyšší než celorepublikový průměr (1,8 ‰).

Z celkového počtu rozvodů bylo rozvedeno 525 manželství s nezletilými dětmi. Z těchto rozve­dených manželství se jednalo v 46,5 % o ukončené manželství s jedním nezletilým dítětem a v 46,7 % se dvěma nezletilými dětmi. Bylo rozvedeno také 36 manželství se 3 a více nezletilými dětmi.

Relativně nejvyšší rozvodovost v rámci kraje byla v okrese České Budějovice (2,1 ‰), naopak nejnižší v okrese Jindřichův Hradec (1,4 ‰).

Výrazně nižší počet narozených dětí než zemřelých osob snížil během 1. až 3. čtvrtletí 2023 počet obyvatel kraje o 991 osob. Přirozený úbytek v přepočtu na tisíc obyvatel měl v kraji hodnotu −2,0 ‰ a byl vyšší než průměr ČR (−1,6 ‰). Přirozený úbytek byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejnižší hodnota přirozeného úbytku byla zaznamenána v okrese Český Krumlov (−1,1 ‰), naopak nejvyšší v okrese Tábor (−2,9 ‰).

Přirozený přírůstek obyvatelstva v rámci ČR byl zaznamenán pouze v hl. městě Praze (+0,5 ‰), v ostatních krajích byly zjištěny úbytky přirozené měny, nejvíce v Karlovarském kraji (−3,8 %).

Celkové přírůstky obyvatelstva byly zaznamenány ve všech krajích ČR, kromě Ústeckého (−3,5 ‰) a Moravskoslezského kraje (−0,1 ‰), kde obyvatel mírně ubylo. Největší celkový přírůstek byl zjištěn v hlavním městě Praze (+19,3 ‰). V Jihočeském kraji byly kladné celkové přírůstky v pěti okresech, nejvíce v okrese České Budějovice (+8,0 ‰), záporné hodnoty celkového přírůstku byly zjištěny v okresech Český Krumlov (−1,0 ‰) a Jindřichův Hradec (−0,3 ‰).

Poznámka: Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. 

Zdroj: ČSÚ / Více informací: Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1 až 3. čtvrtletí 2023

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments