kriminální policie čr, kriminalita, krimi zprávy z jihočeského kraje,
Kriminalita v Jihočeském kraji – Podle předběžných údajů Policejního prezidia České republiky bylo na území Jihočeského kraje v roce 2023 registrováno celkem 8 917 trestných činů. Počet trestných skutků byl téměř stejný jako v minulém roce, kriminalita se v kraji nezvýšila.
Kriminalita podle krajů v roce 2023

V rámci ČR se kriminalita meziročně mírně snížila. Menší počty registrovaných trestných činů byly zaznamenány v šesti krajích. Největší pokles byl v Libereckém kraji (−8,3 %). Největší nárůst naopak zaznamenal Kraj Vysočina, ve kterém se počet registrovaných trestných činů zvýšil o 7,0 %. Početně nejméně registrovaných trestných činů bylo evidováno v Pardubickém kraji (4 985), naopak nejvíce v hlavním městě Praze (41 070).

V Jihočeském kraji byl v roce 2023 zaznamenán téměř stejný počet trestných činů jako v roce 2022. Kriminalita tedy v kraji nevzrostla a mezi kraji zde byl 7. nejnižší počet registrovaných trestných činů. Celkem 45,7 % trestných činů se v roce 2023 v ČR podařilo objasnit, což je o jeden procentní bod více oproti minulému období.

V Jihočeském kraji bylo v roce 2023 registrováno celkem 8 917 trestných činů. Meziročně kriminalita v kraji zůstala na stejné úrovni jako v předešlém roce. V rámci meziokresního srovnání došlo ke zvýšení kriminality v okresech České Budějovice, Prachatice a Tábor. Jihočeští policisté ve sledovaném roce objasnili 59,0 % spáchaných trestných skutků.

Kriminalita v Jihočeském kraji a jeho okresech v roce 2023

Více než 73 % trestných činů spáchaných v kraji připadalo na obecnou kriminalitu, která byla stejná v porovnání s minulým rokem. Snížily se počty registrovaných trestných činů v oblasti hospodářské kriminality; meziročně celkem o 1,8 procentního bodu.

V roce 2023 bylo v Jihočeském kraji objasněno 5 265 registrovaných trestných skutků. Celková objasněnost zaznamenaných kriminálních činů byla vyšší o 0,5 procentních bodů než v předešlém roce a v rámci mezikrajského srovnání byla čtvrtá nejvyšší. První příčku v objasněnosti trestných činů obsadil Ústecký kraj, ve kterém bylo vyřešeno 60,5 % činů. Naopak v hlavním městě Praze bylo objasněno pouze 25,1 % spáchaných skutků.

V případě obecné kriminality bylo objasněno 52,0 % činů, v případě hospodářské kriminality 58,0 % skutků. Z celkového počtu objasněných trestných činů bylo 50,5 % spácháno opakovaně trestanými osobami. Dodatečně se v Jihočeském kraji podařilo Policii České republiky v roce 2023 objasnit dalších 737 trestných skutků.

Z celkového počtu zaznamenaných trestných činů v kraji v kategorii obecná kriminalita bylo 59,8 % trestných činů klasifikováno jako majetková trestná činnost, kdy se z 33,5 % jednalo o krádeže prosté. Ve sledovaném roce bylo v kraji odcizeno 135 motorových (jednostopých i dvoustopých) vozidel a 132 jízdních kol. Bylo šetřeno celkem 244 vloupání do rodinných domů, bytů a rekreačních chat. O svoje osobní věci přišli lidé při kapesních krádežích v 89 případech. Krádeže vloupáním se v roce 2023 v kraji podílely na majetkové trestné činnosti z 28,8 %, krádeže prosté z 33,5 %.

V oblasti hospodářské kriminality bylo v Jihočeském kraji v roce 2023 evidováno 761 trestných činů. V 165 případech se jednalo o úvěrový podvod, ve 125 případech byl zaznamenán podvod jako takový.

Registrované trestné činy v Jihočeském kraji podle kategorií

Do kategorie násilné kriminality bylo zařazeno 827 trestných skutků, jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (více než 32 % násilných činů) a nebezpečné vyhrožování (18,7 %). Častější násilnou kriminalitou bylo také porušování domovní svobody (110 skutků), dále bylo zaznamenáno 108 skutků vydírání a 65 případů loupeží. V kraji bylo v roce 2023 vyšetřováno pět vražd, přičemž objasněny byly dvě.

Mezi 252 mravnostními trestnými skutky bylo mimo jiné zaevidováno 63 případů znásilnění, také řešilo se 59 skutků v souvislosti s dětskou pornografií a zneužití dítěte k pornografii a celkem 72 případů pohlavního zneužití.

Zdroj a foto: ČSÚ

,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments