Jindřichův Hradec vyhlásil tender na komplexní řešení prostoru Dukelských kasáren
Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schválilo přijetí záměru vypsat tender na komplexní řešení prostoru Dukelských kasáren za účelem rekonstrukce stávajících a vytvoření nových prostor pro bydlení s důrazem na veřejný prostor.

Město Jindřichův Hradec má v majetku objekt Dukelských kasáren, který je primárně určený pro bydlení, ale jeho současný stav vyžaduje rekonstrukci. Nabízí se zde možnost komplexního řešení celého prostoru s důrazem na veřejný prostor a zároveň s rekonstrukcí stávajících prostor pro bydlení vytvořit i nové kapacity, navýšit bytový fond o další bytové jednotky, a tak uspokojit zájmy o bydlení v Jindřichově Hradci, neboť ve městě je dlouhodobá stagnace nové bytové výstavby.

Na toto téma se konala v září loňského roku veřejná prezentace, kde starosta města společně s městským architektem Lukášem Soukupem přítomným představil záměr výstavby nových bytů pro rezidenční bydlení v této lokalitě. Měl by zde vzniknout nový prostor pro bydlení, včetně zeleně. Pozemek i objekt jsou v majetku města. Městský architekt navrhl jednu variantu, jak by se tato lokalita dala do budoucna využít. Smyslem je, aby vzniklo hezké, ale zároveň dostupné bydlení.

Pro zachování maximální kvality návrhu a následné realizace výstavby v areálu Dukelská kasárna jsou nastaveny tyto Parametry:


A/ Klíčové elementy návrhu:

 1. Genius loci místa: Podtržení kvalit lokality (ani centrum ani periférie, množství okolní zeleně)
 2. Urbanismus: Jednotlivé objekty, které nebudou tvořit velké, uzavřené celky. Podlažnost je ÚP definována “zohlednit výškovou zonaci okolních staveb“. Vzhledem k různosti výškového uspořádání (vilové či rodinné domy s 1 (2) NP, historické bytové domy s uspořádáním 1 NP a obytné podkroví a také 5NP na sídlišti), se nivelita bude odvíjet od konkrétního návrhu. Vzhledem ke svému okolí by se neměla držet jednotné výškové hladiny, ale naopak reagovat na svoje okolí
 3. Soukromí obyvatel, otevřenost návštěvníkům: ponechání přístupnosti pro obyvatele z okolí
 4. Kvalitní veřejný prostor uvnitř areálu: zelené plochy se vzrostlou zelení, pěšinami a pobytovými plochami pro děti a dospělé (dětské hřiště, lavičky)
 5. Prostupnost areálem: Obyvatelům a veřejnosti bude umožněna prostupnost vnitroblokem, a to minimálně během dne (na noc lze z důvodu bezpečnosti uzavřít)
 6. Zeleň: Dostatečné množství zeleně v podobě zatravněných ploch, solitérních stromů a popínavé zeleně (zvýšení kvality bydlení, zabránění efektu „heat island“, atd.)
 7.  Doprava a parkování: Řešení parkovacích míst jako podzemní, případně jako překrytá pochozími zelenými plochami, pobytové plochy bez kontaktu automobilů s pěšími (bezpečný pohyb dětí uvnitř areálu)
 8. Bydlení bez rušivých vlivů: Bytové jednotky, cílené zejm. na rodinné bydlení
 9. Vnější prostor bytů: Poměrná většina bytů bude disponovat terasou, lodžií nebo balkónem
 10.  Počet bytových jednotek: Bude řešen tak, aby nedošlo k „vytěžení areálu na maximum“, ale byl stále ponechán dostatek místa pro soukromí obyvatel
 11. Sociální udržitelnost: Mix různých velikostí bytů tak, aby nebylo cíleno pouze na jednu skupinu obyvatel a předešlo se vytváření ghett (sociálně vyloučené, ale i např. tzv. „gated community“)
 12.  Modrozelená infrastruktura: Akcent trvale udržitelného rozvoje v podobě nejen energeticky úsporných objektů, ale celkové trvalé udržitelnosti (např. využití dešťové vody pro závlahy zeleně atd.) možnost napojení na centrální rozvod tepla
 13.  Kvalitní materiály: Použití jednoduchých řešení, avšak s důrazem na kvalitu materiálů a jejich trvanlivost

A1/ Fakultativní

 1. zvážit ponechání nárožního historického objektu, jako integrální součást návrhu – objekt samotný, ač není památkově chráněn, má své nesporné kvality a lokalitě dodá punc jedinečnosti.

B/ Složení týmu na straně investora:

 1. Architekt s autorizací ČKA (A0, A1) ‐ Zajištění návrhu obytného souboru
 2. Zahradní architekt s autorizací ČKA (A3) ‐ Zajištění návrhu vnitřních veřejných ploch
 3. Autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb ČKAIT (IE01) ‐ Zajištění návrhu modrozelené infrastruktury
 4. Zkušenosti s projekty a realizacemi obytných souborů
 5. Zkušenosti s projekty a realizacemi rekonstrukcí historických budov

C/ Prezentace:

 1. Textový popis záměru
 2. Architektonická studie, včetně textové části a vizualizací
 3. Fyzický 3D hmotový model (lepený např. z kartonu – až vítěz) 

Nabídky musí obsahovat:

 • Identifikační a kontaktní údaje uchazeče
 • Investiční záměr musí být předložen v rozsahu a souladu s nastavenými Parametry uvedenými pod písmeny A/ – C/

Hodnocení:

 • Bude kladen důraz nejen na finanční výhodnost, ale také na program záměru

Rada města po projednání dne 17. ledna 2023 usnesením číslo 8/1R/2024 jmenovala členy odborné poroty na posouzení návrhů v rámci tendru na komplexní řešení prostoru Dukelských kasáren za účelem rekonstrukce stávajících a vytvoření nových prostor pro bydlení s důrazem na veřejný prostor.

Odborná porota:

Architekt / urbanista, předseda poroty – doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka (nezávislý člen poroty)
Zahradní architekt – Ing. Štěpánka Endrle (nezávislý člen poroty)
Specialista na TZB – Ing. Mario Gero / Ing. Petr Muller (nezávislý členové poroty)

Přezkušovatel návrhů – Ing. arch. Lukáš Soukup (městský architekt)
Sekretář soutěže – viz kontakty níže

Možnost podání nabídek do 30. 4. 2024

Dotazy na vyžádání a zabezpečení prohlídky prostor přes níže uvedené kontakty.

Kontaktní osoby:

 • Ing. Karel Hron, vedoucí Odboru rozvoje – Tel. 384 351 180, hron@jh.cz
 • Ing. Karolína Bartošková, vedoucí organizačního oddělení – Tel. 384 351 205, bartoskova@jh.cz

Iniciační studie/studie proveditelnosti – návrh: ke stažení zde.

Zdroj: Město Jindřichův Hradev

, , ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments