Písek hospodařil v roce 2023 se schodkem 13 milionů
Město Písek hospodařilo v roce 2023 s celkovými příjmy 1,137 miliardy korun a výdaji ve výši 1,15 miliardy. Hospodaření města tak skončilo schodkem rozpočtu ve výši 13,2 milionu korun, je o více než sto milionů nižší, než se kterým počítal schválený rozpočet.

„Příjmy rozpočtu již podruhé překročily hranici jedné miliardy, meziročně vzrostly o 122,2 milionu korun. Nejvyšší podíl příjmů tvoří příjem z DPH, který loni činil 313 milionů korun, a daně z příjmů právnických osob ve výši 174 milionů. U této daně vzrostl příjem oproti roku 2022 o 34,4 %, tedy o 44,5 milionu korun,“ řekl místostarosta Josef Soumar. 

„Výdaje městského rozpočtu byly loni nejvyšší v historii města, meziročně stouply o 51 milionů korun na 1,15 miliardy. Investiční výdaje dosáhly 328,8 milionu korun. Největší investiční akcí minulého roku byla pokračující výstavba domova pro seniory v Sovově ulici, která si vyžádala prostředky ve výši 98 milionů korun, rekonstrukce Strakonické ulice zahrnující výměnu vodohospodářské infrastruktury i nový povrch komunikace za 30,8 milionu, a výdaje do škol, které dosáhly 26,2 milionu korun,“ uvedl místostarosta. Minulý rok byla zahájena rekonstrukce staré knihovny pro potřeby městské policie, náklady na ni loni dosáhly 18 milionů korun, stavba bude dokončena letos. K velkým investicím loni patřila i obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Otakara Ševčíka a Purkyňova za deset milionů či koupě dětského dopravního hřiště za 11,5 milionu. 

K dalším významným výdajům města se loni řadil peněžitý vklad do domova pro seniory v Sovově ulici ve výši devět milionů nebo příspěvek na rekonstrukci sportovní haly Sokola také ve výši devět milionů korun.

Neinvestiční výdaje činily 821 milionů a meziročně tak vzrostly o pouhých 0,2 %. „Neinvestiční výdaje roku 2022 ovšem výrazně jednorázově zvýšil rozpočtový odpis pohledávky ve Sberbank přesahující 50 milionů korun. S těmito prostředky však město Písek naopak počítá ve svých příjmech na tento rok,“ doplnil místostarosta.

K 31. 12. 2023 disponovalo město Písek se zůstatky peněžních prostředků ve výši 572 milionů korun. Oproti roku 2022 došlo k jejich poklesu o 11,5 milionu. Částka plně nekoresponduje s výsledkem rozpočtu. Na zůstatky peněžních prostředků má kromě výsledku hospodaření vliv i výše přijatých a poskytnutých úvěrových splátek nebo rozdíl mezi přijatým a skutečným úrokovým výnosem ze zhodnocovaných prostředků města.

Zdroj: Město Písek

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments