Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání
Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání – Celkové výdaje na vědu a výzkum v roce 2022 v Česku dosáhly více než 133 miliard Kč a meziročně vzrostly o 9,3 %. Největším centrem výzkumu a vývoje byla Praha. V roce 2022 přesáhla vybavenost českých domácností počítačem 80 %. Internet využívalo více než 84 % osob starších 16 let, přičemž jejich podíl meziročně vzrostl. Stoupl také podíl osob, které používaly internet v mobilních telefonech.

Výzkum a vývoj (VaV)

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2022 zabývalo 86 125 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). V dlouhodobém pohledu počet těchto zaměstnanců stále roste, meziročně se zvýšil o 1,7 %, přičemž nárůst byl zaznamenán v osmi krajích. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců pracovala v Praze (36,6 %) a pětina vědeckých pracovníků působila v Jihomoravském kraji. Naopak v deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl 5 %.

V roce 2022 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 133,3 miliardy korun, když meziročně vzrostly o 9,3 %. K největšímu meziročnímu nárůstu celkového objemu výdajů na výzkum a vývoj došlo v Karlovarském kraji (+43,2 %). Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Praha, v níž bylo v roce 2022 realizováno 38,8 % celkových výdajů na VaV v celém Česku, konkrétně 51,7 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský s 17,2 % a Středočeský s 13,2 %. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt (HDP) však dosáhl nejvyšší hodnoty Jihomoravský kraj (3,1 %), v Praze a Středočeském kraji to bylo 2,7 % a 2,3 % HDP vytvořeného v příslušném kraji. Naproti tomu v Karlovarském kraji podíl činil jen 0,3 % HDP, byť zde meziroční nárůst celkových výdajů vzrostl téměř o polovinu.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru, a to 85,6 mld. Kč, z toho téměř třetina (31,4 %) v Praze a dále 16,1 % v krajích Jihomoravském a Středočes­kém. Ze státního rozpočtu bylo na přímou veřejnou podporu výzkumu a vývoje v roce 2022 vynaloženo 38,5 mld. Kč. Z toho největší část prostředků (17,1 mld. Kč) směřovala na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách, 11,9 mld. Kč získaly veřejné výzkumné instituce a 3,3 mld. Kč směřovalo do podnikatelského sektoru.

V Jihočeském kraji v roce 2022:

  • pracovalo v oblasti výzkumu a vývoje 2 995 osob, z toho polovina v podnikatelském sektoru
  • na výzkum bylo vydáno více než 4,1 miliardy Kč, meziročně o 11,9 % více
  • bylo podáno 40 patentových přihlášek a uděleno 14 patentů
  • specialisté v oblasti vědy a techniky si v průměru vydělávali téměř 60 tis. Kč (průměrná hrubá měsíční mzda)

Informační a komunikační technologie (ICT)

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice zabývalo 226,3 tisíce zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 55,3 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení bylo nejvíce ICT specialistů zaměstnáno v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji.

Pro zvýšení spolehlivosti dat z výběrového zjišťování byly tyto údaje vypočteny jako tříletý průměr z let 2020 až 2022.

Přestože se podíl domácností vybavených počítačem už v posledních letech nijak výrazně neměnil (v roce 2022 činil 80,7 %), podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšoval. V roce 2022 dosáhl v republikovém průměru 85,3 %, nejvyšší byl v Praze (88,8 %), nejnižší v Olomouckém kraji (80,5 %).

Internet v České republice v roce 2022 používalo 84,4 % osob starších 16 let. Uživatelů internetu v posledních letech přibylo hlavně mezi staršími ročníky. Podíl osob nad 55 let, které se připojují k internetu, činil 62,5 %. Ve věku 16 až 34 let užívá internet 99,2 % osob této věkové skupiny.

Zvýšil se také podíl osob, které používaly internet na mobilním telefonu. V roce 2022 se v České republice k internetu prostřednictvím mobilního telefonu připojovalo 75,7 % uživatelů (z obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2011 to bylo pouze 8,2 %. K největšímu vzestupu došlo v Moravskoslezském kraji (z 5,9 % v roce 2011 na 78,4 % v roce 2022).

Internetové bankovnictví využívalo v roce 2022 v České republice 70,3 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2011 dvaapůlkrát více. Zvýšil se rovněž podíl online nakupujících osob. Ještě v roce 2010 v e-shopech realizovala nákup v posledních 12 měsících pouze čtvrtina Čechů ve věku 16 a více let, v roce 2022 to bylo již 70,3 %, přičemž podíl takto nakupujících se v posledních 3 letech každoročně zvyšoval.

Na sociálních sítích bylo aktivních 58,7 % obyvatel starších 16 let, přičemž za posledních deset let se jejich počet zdvojnásobil. Sociální sítě častěji využívaly ženy a podle věku bylo nejvíce uživatelů ve věku 16 až 34 let (94,9 %).

V Jihočeském kraji v roce 2022:

  • bylo téměř 87 % domácností vybaveno připojením k internetu
  • více než 75 % obyvatel starších 16 let využívalo internet na mobilním telefonu
  • nakupovalo přes internet 71,5 % populace starší 16 let
  • využívalo internetové bankovnictví 66,9 % obyvatel ve věku 16 a více let
  • uživateli sociálních sítí bylo 58,3 % osob ve věku 16 a více let

Další informace najdete v aktualizovaných sadách tabulek s podrobnějším pohledem na oblast výzkumu, vývoje, informačních technologií a jejich využívání, který je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě údajů o jednotlivých krajích v roce 2022 je zde rovněž zobrazen vývoj v krajích v posledních letech:

Další informace:

Zdroj: ČSÚ

, , ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments