Jižní Čechy, cílová turistická destinace

Návštěvnost Jihočeského kraje – Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje i počet jejich přenocování se ve 4. čtvrtletí i za celý rok 2023 meziročně zvýšil. Přírůstky počtu přenocování byly nižší z důvodu kratší průměrné doby pobytu.

Ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 byl celkový počet ubytovaných hostů ve 4. čtvrtletí i za celý rok 2023 nižší kvůli chybějícím nerezidentům. Počet přenocování se ve 4. čtvrtletí hodnotám před pandemií těsně přiblížil a v celoročním výsledku na ně již dosáhl.

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2023

Ve 4. čtvrtletí 2023 se v jihočeských HUZ ubytovalo 249 tis. hostů na 575 tis. nocí. Jednalo se především o tuzemské návštěvníky. Podíl zahraničních hostů (36,3 %) byl oproti předcovidovým rokům výrazně nižší.

Ve srovnání se 4. čtvrtletím minulého roku vzrostl celkový počet hostů ubytovaných v HUZ kraje o 18,4 %. Počet domácích návštěvníků se zvýšil jen mírně (+7,2 %), zatímco počet zahraničních návštěvníků vzrostl výrazněji (+45,1 %). I přes vysokou dynamiku posledních let dosáhl počet nerezidentů kvůli propadu v době pandemie na výsledky 4. čtvrtletí 2019 pouze ze dvou třetin. Kvůli chybějícím nerezidentům byl celkový počet hostů oproti předcovidovým výsledkům nižší o 12,6 %, zatímco počet rezidentů je již překročil.

Z hlediska jednotlivých měsíců 4. čtvrtletí ve srovnání s návštěvností před pandemií ztratila HUZ nejvíce nerezidentů v listopadu (−41 %) a nejméně v prosinci (−22 %).

Ve 4. čtvrtletí 2023 směřovali ze zahraničí do jižních Čech zejména hosté ze sousedních zemí, z Německa, Rakouska a Slovenska. Do jižních Čech se ale již vraceli i hosté z Asie, zejména z Tchaj-wanu a Korejské republiky. Celkový počet návštěvníků z Asie se meziročně zvýšil téměř na trojnásobek a počet jejich přenocování vzrostl dvaapůlkrát. Výsledků 4. čtvrtletí 2019 však nedosáhl ani z poloviny.

Z rozdělení nerezidentů podle kontinentů (podle státního občanství) jich bylo 62 % z evropských a 34 % z asijských zemí. V počtu přenocování na hosty z evropských zemí připadalo 73 % a na asijské hosty 23 %. Před pandemií byl poměr evropských a asijských zemí v počtu hostů opačný – 39 % ku 56 % – ve prospěch asijských zemí, a v počtu přenocování vyrovnanější – 55 % ku 41 % – ve prospěch evropských zemí.

Regionálně se návštěvnost ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšila ve všech krajích kromě Libereckého a Královéhradeckého. Nejvyšší relativní přírůstek počtu hostů byl registrován v Jihočeském kraji, nejvyšší přírůstek počtu přenocování v hlavním městě Praze a třetí nejvyšší v Jihočeském kraji. K výsledkům Jihočeského kraje přispěl zejména nejvyšší meziroční nárůst počtu nerezidentů a jejich přenocování.

Návštěvnost 4. čtvrtletí 2019 podle počtu hostů a jejich přenocování překročilo pět krajů, Jihočeský kraj se za předcovidovými výsledky v počtu hostů opožďoval nejvíce ze všech krajů, v počtu přenocování měl největší výpadek Ústecký kraj.

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Jihočeského kraje v roce 2023

Počet hostů ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje během roku 2023 se oproti roku 2022 zvýšil o 13,1 % a počet jejich přenocování o 6,2 %. Z hlediska jednotlivých čtvrtletí návštěvnost rostla prakticky po celý rok. Jedinou výjimkou byl mírný meziroční pokles počtu přenocování rezidentů ve 3. čtvrtletí. Celkový počet přenocování však díky nerezidentům tehdy meziročně vzrostl.

Počet hostů ubytovaných v jihočeských HUZ podle předběžných výsledků ještě ztrácel 7,4 % na návštěvnost předpandemického roku 2019, počet přenocování ji již vyrovnal. Počet rezidentů i počet jejich noclehů výsledky roku 2019 překonal, výpadek nerezidentů však byl stále citelný.

Během roku 2023 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo téměř 1,7 mil. hostů na 4,5 mil. nocí. Šlo především o tuzemské hosty, kteří se na celkovém počtu hostů HUZ podíleli 74 % a na celkovém počtu přenocování 81 %. Tuzemský host se v HUZ ubytoval v průměru na 3 noci, zahraniční host na 2 noci.

Také pro výsledky za celý rok je zřejmé, že do jižních Čech mířili především hosté z okolních zemí, Německa, Rakouska a Slovenska, mezi které se do pořadí podle počtu hostů vklínil na třetí místo Tchaj-wan. Na dalších pozicích podle počtu hostů a přenocování figurují Korejská republika, Polsko a Nizozemsko.

Vlivem pandemie se změnila základní struktura hostů. Zatímco v letech před pandemií tvořili nerezidenti více než třetinu z počtu hostů a zhruba čtvrtinu z počtu přenocování, v letech 2020 a 2021 představovali 10 % i méně. Od roku 2022 se podíl cizinců zvyšoval, v roce 2023 se na počtu hostů podíleli 26 % a na počtu přenocování 19 %.

Proměnila se také skladba zahraničních hostů podle kontinentů, ve které v pandemických letech drtivě převažovaly evropské země. Přitom v roce 2019 se na počtu nerezidentů podílely jen ze 45 %, přičemž 50 % tvořili asijští hosté. V roce 2021 nerezidenti z evropských zemí drtivě převažovali (93 %) a podíl asijských zemí byl pouze marginální (3 %). I když od roku 2022 se zvyšovalo zastoupení mimoevropských zemí, podíl nerezidentů z Evropy v roce 2023 stále výrazně převažoval; 72 % z počtu nerezidentů a 81 % z počtu jejich přenocování. Podíl asijských zemí se zvýšil na 23 %, resp. 15 %.

Výsledky za HUZ v sobě zahrnují i údaje za lázeňská HUZ. V jihočeských lázeňských HUZ se v roce 2023 ubytovalo téměř 36 tis. osob na 475 tis. nocí, což znamená v průměru 13 přenocování na 1 hosta. V meziročním srovnání se počet hostů zvýšil o 4 % a počet přenocování o 9 %. Ve srovnání s rokem 2019 byl nynější počet lázeňských hostů o 3 % nižší, zatímco počet noclehů již byl vyšší o 8 %, díky prodloužení průměrné doby pobytu o 1 den.

V jižních Čechách tvořili lázeňskou klientelu z 99 % domácí hosté. Na celkovém počtu rezidentů ubytovaných v jihočeských HUZ se tuzemští lázeňští hosté podíleli 2,9 % a na počtu přenocování zásluhou dlouhých pobytů 13,1 %.

HUZ České republiky se v roce 2023 zvýšil celkový počet hostů meziročně o 14 % a počet přenocování o 11 %. Zásluhu na tom měli především nerezidenti, jejichž počet i počet jejich přenocování se zvýšily zhruba o 30 %. Celkový počet ubytovaných hostů již dosáhl na výsledky roku 2019, počtu přenocování k jejich dosažení scházela 2 %. Počet rezidentů i jejich přenocování je překonal, ale k dosažení počtu nerezidentů i jejich přenocování chybělo 12 %, resp. 14 %.

Počet hostů a jejich přenocování meziročně vzrostl ve všech krajích, nejvíce – zhruba o čtvrtinu – v hlavním městě Praze zásluhou růstu zahraniční návštěvnosti. Jihočeský kraj zaznamenal čtvrtý nejvyšší přírůstek počtu hostů a jejich přenocování, když přírůstek počtu nerezidentů a jejich přenocování byl regionálně vůbec nejvyšší.

V roce 2023 se ubytovalo v HUZ většiny krajů již více hostů na více nocí než v roce 2019. V počtu hostů za předcovidovými výsledky zaostaly 3 kraje a v počtu přenocování 4 kraje, především Ústecký kraj, který jako jediný kraj kromě úbytku nerezidentů ztratil i rezidenty, a hlavní město Praha, kvůli 14% úbytku nerezidentů.

Jihočeský kraj v regionálním žebříčku podle počtu ubytovaných hostů obsadil pomyslné třetí místo za hlavním městem Prahou a Jihomoravským krajem. V žebříčku podle počtu rezidentů se umístil na čtvrtém místě, když na třetí místo se před něj dostal Královéhradecký kraj. Čtvrtou příčku obsadil i v počtu nerezidentů za Prahou, Karlovarským a Jihomoravským krajem.

V celkovém počtu přenocování se Jihočeský kraj zařadil na čtvrté místo za hlavní město Prahu, Karlovarský a Královéhradecký kraj. Podle počtu přenocování rezidentů se Jihočeský kraj umístil na druhém místě za Královéhradeckým krajem, podle počtu přenocování nerezidentů na pátém místě. 

Další informace:

Zdroj: ČSÚ

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments