Stavba protivínského mostu by měla začít v roce 2026
Stavba protivínského mostu by měla začít v roce 2026 – Během letošního roku by měly začít práce na zpracování dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu nového protivínského mostu na silnici I/20.

Stavba cca 360 metrů dlouhého mostu by měla začít do tří let. Stavba pak kromě mostu zahrnuje i úpravy na samotné silnici I/20 na více než 1 300 metrech.

Předmětem stavby je demolice a novostavba mostu ev. č. 20-075, nově budované komunikace a přeložky inženýrských sítí. Mostní objekt délky cca 360 m vede přes zastavěné území města Protivín, průmyslový areál a také železniční trať č. 190 a vlečku do areálu pivovaru.

Vedle úplné rekonstrukce mostu je cílem stavby také optimalizace navazující silnice I/20 v úseku cca 1,366 km (včetně mostu), včetně stávající stykové křižovatky (místní komunikace do města Protivín) spolu s úplnou rekonstrukcí nadjezdu (ev. č. 20-076 v km cca 0,838). Ten spojuje zastavěnu část území s průmyslovým areálem.

Začátek i konec řešeného úseku navazuje na dopravní záměry optimalizace silnice I/20 na uspořádání 2+1. Účelová komunikace nahrazuje stávající komunikaci (nacházející se cca v km 0,0431), která bude zrušena a zrekultivována. Nová křižovatka leží cca 240 m od začátku úseku.

Za mostem se v km cca 0,567 nachází stávající sjezd z komunikace I/20 do zastavěného území města, konkrétně do ulice Jiráskova. Při stavbě bude tento sjezd zrekonstruován. Sjezd vede ze stávající stykové křižovatky, která bude též upravena. Nově budou vybudovány přídatné pruhy a směrový ostrůvek. Návrhová kategorie sjezdu je S 7,5/50. Následně (o cca 73 metrů dále) se nachází sjezd k průmyslovému areálu a za dalších cca 76 metrů se nachází nájezd na komunikaci I/20, který umožňuje cestu ve směru na České Budějovice. Po 120 metrech od nájezdu se nachází zmíněný nadjezd spojující zastavěné území obce s průmyslovým areálem.

Silnice I/20 je navržena jako dvoupruhová, obousměrná, směrově nerozdělená se šířkou zpevnění 10,5 m a s návrhovou kategorií S 13,5/90, na mostě pak kategorií S 11,5/90. Cílem akce je zajistit větší bezpečnost pro obyvatele a účastníky silničního provozu a též zajistit i plynulost provozu

Zdroj a foto: ŘSD

, , ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments