V Prachaticích chtějí zakázat hazard na celém území města
V Prachaticích chtějí zakázat hazard na celém území města – Rada města na svém jednání dne 22.1.2024 pověřila tajemníka Městského úřadu Prachatice vypracováním návrhu obecně závazné vyhlášky na úplnou regulaci hazardu v celém městě.

Stávající platná obecně závazná vyhláška z roku 2014 umožňuje výskyt hned celé řady heren či kasin, byť aktuálně je v provozu již jen jediná herna „Rytíři Štěstěny“. Městský úřad Prachatice pak musel již v lednu řešit žádost o povolení Kasina na území města, a to přímo na Malém Náměstí. Tato žádost byla správním orgánem nakonec zamítnuta pro nesplnění zákonných náležitostí.

S dalším výskytem heren či pokračováním té stávající se však radní města jednomyslně neztotožňují, a proto uložili přípravu nové obecně závazné vyhlášky, která by zakazovala hazard na celém území města, na nejbližší jednání zastupitelstva. Předložený návrh nové vyhlášky byl schválen Radou města 19. 2. 2024, která jej tím postoupila ke schválení Zastupitelstvu města Prachatice.

Nová úprava je založena na doporučení a metodice Ministerstva vnitra a Ministerstva financí a vychází rovněž ze zpráv Policie ČR a Městské policie Prachatice, popisující patologické jevy heren, které byly zaznamenány v době, kdy se na území města herny ve větší míře vyskytovaly. Avšak ani současný provoz „Rytířů Štěstěny“ není bezproblémový a bez dopadů na klid občanů žijících v okolí. Nehledě na to, že se v bezprostřední blízkosti nachází také ubytovací zařízení pro studenty. „Jednoznačný postoj vedení města je zabránit do budoucna jakémukoliv provozování hazardu ve městě a zachování veřejného pořádku“, zdůraznil starosta Jan Bauer.

Zdroj: Město Prachatice

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments