Ověřovací studie – Areál volného času Prachatice: Stará střelnice
Prachatice – Rada města schválila zadávací dokumentaci na vypracování: Ověřovací studie – Areál volného času Prachatice: „Stará střelnice“ a uložila odboru investic oslovit zájemce o vypracování této studie

Od Ověřovací studie si radní města slibují urbanisticko-architektonické řešení, krajinářské návrhy, dopravní a krajinářské řešení, parkovací kapacity, etapizaci celého záměru a respektování platného územního plánu, a to hned v několika variantách, ze kterých odborná i laická porota vybere návrh nejvhodnější.

Dle zadávacích podmínek by měla studie zohlednit možnosti různých outdoorových sportů, včetně využití stávajícího objektu nebo jeho odstranění. Prověřit možné umístění karavan campingu nebo campingu.

Předpokládané celkové budoucí stavební náklady na revitalizaci a výstavbu v daném území jsou stanoveny rozmezí 90 až 120 milionů Kč s rozdělením do více samostatných etap, kdy na první etapu jsou počítány náklady kolem 30 milionů Kč.

Důraz se klade na zachování zeleně, respektování topografie terénu, minimalizace hlukového zatížení pro okolní domy, zohlednění dopravních vazeb, propojení pěších a cyklistických tras, a respektování struktury navrhovaného sousedního území. „Zároveň je důležité zjistit možnost ekonomické návratnosti a přiměřenosti navrhovaného projektu a brát v potaz dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu“, konstatoval starosta Jan Bauer. Výsledky ověřovací studie budou obdobně jako v případě studie Budovatelská a Národní představeny veřejnosti. Ze strany města jde o signál občanům, ale i podnikatelům či developerům, jakým směrem se má kvalita života ve městě ubírat, a které aktivity a typy výstavby budou ve městě podporovány.

Zdroj a foto: Město Prachatice

, , ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments