Průměrná měsíční mzda vzrostla v Jihočeském kraji v roce 2023 o 2 895 Kč

Průměrná měsíční mzda vzrostla v Jihočeském kraji v roce 2023 o 2 895 Kč

V roce 2023 činila průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji 39 663 Kč, což je meziroční nárůst o 7,9 %. V mezikrajském srovnání byl v kraji procentní nárůst mzdy druhý nejvyšší a podle absolutní hodnoty byl nárůst na pátém místě (+2 895 Kč).

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky v roce 2023 dosáhla výše 43 341 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 3 024 Kč (+7,5 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily v ČR za uvedené období o 10,7 %, reálně tak mzda klesla o 2,9 %.

Nejvyšší nárůst průměrné měsíční mzdy v absolutních hodnotách byl zaznamenán v hlavním městě Praze (+3 294 Kč), naopak nejnižší byl v Karlovarském kraji (+2 555 Kč). Průměrnou mzdu v ČR, kromě hl. města Prahy, mírně překročily ještě dva kraje – Středočeský a Ústecký.

V relativních hodnotách si nejvíce polepšil Ústecký kraj (+8,3 %), nejméně Praha (+6,6 %), což je právě naopak, než tomu bylo v roce 2022. Přesto v hlavním městě Praze stále zůstávají nejvyšší mzdy. V roce 2023 měla průměrná měsíční mzda v Praze hodnotu 53 347 Kč a převy­šovala průměrnou mzdu České republiky o 23,1 %.

Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostával Jihočeský kraj proti průměru celé republiky o téměř 3,7 tisíc Kč a proti průměru za hlavní město Prahu dosáhl rozdílu více než 13,6 tisíc Kč.

V roce 2023 bylo v České republice průměrně zaměstnáno celkem 4 035,8 tis. osob (přepočet na plně zaměstnané). Meziročně se zvýšil počet zaměstnanců o 15,6 tisíce osob (+0,4 %). Mírný přírůstek počtu zaměstnanců byl zaznamenán pouze ve čtyřech krajích.

Vyšší nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán pouze v hlavním městě Praze, kde se stav zaměstnaných zvýšil o 25,0 tis. osob, tedy o 3,0 %. Naopak největší pokles počtu zaměstnanců byl v roce 2023 zjištěn ve Zlínském kraji (−2,1 tis.), což bylo v relativním vyjádření o 1,0 % méně, tedy stejně jako v Pardubickém kraji.

V jižních Čechách se v roce 2023 snížil průměrný evidenční počet zaměstnanců o 0,5 %, v absolutních číslech to byl pokles o jeden tisíc osob. Celkem bylo v roce 2023 v kraji zaměstnáno 217,1 tisíc osob.

V samotném 4. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (přepočtené počty zaměstnanců) v České republice 46 013 Kč, nárůst o 6,3 %, tedy o 2 734 Kč.V Jihočeském kraji dosáhla průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 42 761 Kč, což byl v mezikrajském srovnání meziročně čtvrtý nejnižší nárůst v absolutních (+2 510 Kč) a v relativních hodnotách (+6,2 %) pátý nejnižší. Zvýšení mezd v absolutních číslech bylo zaznamenáno nejvíce v Ústeckém kraji (+3 013 Kč), naopak nejnižší bylo v kraji Olomouckém (+2 405 Kč). V relativních hodnotách si nejvíce polepšil zmiňovaný Ústecký kraj (+7,5 %), naopak nejmenší relativní zvýšení bylo zaznamenáno v hl. městě Praze (+4,5 %).

Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) ve 4. čtvrtletí 2023 činil 39 685 Kč s meziročním nárůstem o 6,0 %. Hodnota mediánu hrubých měsíčních mezd mužů byla v ČR 42 340 Kč (+5,7 %), medián mezd žen byl 36 842 Kč (+6,3 %).

Nominální mzda byla ve 4. čtvrtletí 2023 v ČR v porovnání se 4. čtvrtletím 2022 o 6,3 % vyšší, ale spotřebitelské ceny v ČR se zvýšily za uvedené období o 7,6 %, reálně tak mzda poklesla o 1,2 %.

Ve 4. čtvrtletí 2023 bylo v ČR zaměstnáno 4 064,5 tis. zaměstnanců. Meziroční přírůstek činil 5,9 tisíc zaměstnanců (+0,1 %) a v naprosté většině zaměstnanci našli zaměstnání v hlavním městě Praze (+20,5 tis.). K úbytku počtu zaměstnanců došlo v deseti krajích. Nejvíce zaměstnanců ubylo v Moravskoslezském kraji (−3,6 tis.). V relativním vyjádření to bylo nejvíce v Pardubickém kraji (−1,2 %).

V Jihočeském kraji bylo ve 4. čtvrtletí 2023 zaměstnáno celkem 217,9 tis. osob a jejich počet se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku mírně snížil (−1,2 tis.).

Další informace:

Zdroj: ČSÚ

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments