V Českém Krumlově proběhlo setkání s občany Nového Spolí a Slupence

V Českém Krumlově proběhlo setkání s občany Nového Spolí a Slupence.

Poprvé v novém roce  se vedení města sešlo na kus řeči s občany. Další z řady pravidelných setkávání se tentokrát uskutečnilo v restauraci Kavalírka a řešilo se zde vše, co nejvíce zajímá a trápí občany právě z Nového Spolí a Slupence.

Vedení města představilo zamýšlený projekt Třešňovka, hovořilo se také o opravě Potoční ulice. Obyvatele zajímal například osud domu v ulici 5. května, anebo možnosti zlepšení internetového připojení.

Oprava Potoční ulice

Neutěšený stav Potoční ulice tíží občany Nového Spolí dlouhodobě. Generální opravou se radnice zabývá již od roku 2017, kdy byla zpracována projektová dokumentace. Náklady na opravu dosahovaly částky ve výši 63 mil. Kč (v cenách r. 2017).  Nyní je připravováno vše k tomu, aby mohlo dojít k zahájení oprav, které by mělo probíhat v několika etapách.

„V letošním roce započnou první přípravné práce. Konkrétní termín se bude odvíjet od získání stavebního povolení; v příštím roce pak budou práce pokračovat rekonstrukcí inženýrských sítí, dojde k doplnění kanalizace v celé ulici,“ přiblížil situaci zastupitel Jan Ungerman„Největší položku z rozpočtu na rekonstrukci tvoří regulace toku Slupeneckého potoku a výstavba opěrných zdí,“ doplňuje Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic. Během rekonstrukce bude nutné zřídit také provizorní komunikaci po nynější polní cestě ve směru na Slupenec.

Z diskuze vzešel také dotaz na možnost rozšíření můstků vedoucích přes potok k jednotlivým domům. V současné chvíli totiž k některým domům nezajede větší vůz, např. Tatra. Řešením se bude zabývat Odbor správy majetku a investic v průběhu realizace.

Třešňovka – dostupné bydlení

„Naším přáním je, aby se Krumlov přestal vylidňovat. Již do voleb jsme šli s tím, že uděláme maximum, abychom občanům nabídli široké možnosti bydlení za dostupné ceny,“ uvedl zamýšlený projekt Třešňovka Jan Ungerman. V této lokalitě město vlastní pozemky, kde hodlá v součinnosti s jedním privátním investorem zrealizovat základní technické vybavení (technickou a dopravní infrastrukturu). V současné chvíli je připravováno výběrové řízení na projektovou dokumentaci ZTV. Zdejší parcely pak mohou být zájemcům nabízeny za zvýhodněné ceny, avšak za specifických podmínek: „Například, že zde takovýto kupující bude muset mít následujících třeba 10 až 15 let trvalé bydliště,“ doplňuje Jan Ungerman.

V Třešňovce by tak mělo vzniknout 20 až 30 parcel pro rodinné domy. Se stavbou ZTV by město chtělo začít již v roce 2025.

Více o záměrech dostupného bydlení se dočtete na webu města →

Bydlení pro matky s dětmi v ulici 5. května

Když se během setkání rozproudila debata o bydlení, obyvatele zajímal také osud domu v ulici 5. května, kde byla opravena střecha, ale v současné chvíli není objekt obýván.

„Jedná se o nemovitost města. Investovali jsme zde 1,5 mil. Kč do opravy střechy, aby se budova dále nedevastovala,“ vysvětlil Jan Ungerman. „V současné době je zpracován projekt, podle nějž by zde mělo vzniknout zařízení pro matky s dětmi,“ doplnil.

„Tento projekt vypracovalo již minulé vedení, nám umístění domu pro matky s dětmi v této lokalitě nepřijde šťastné. Navíc potřebná investice do tohoto projektu je tak vysoká, že bez dotace by nebylo možné jej realizovat,“ mírnil diskuzi starosta Alexandr Nogrády.

Otázka pokračování tohoto projektu zůstává tedy nadále otevřená. Vedení města se nebrání ani případnému prodeji této nemovitosti, která není pro město strategická.

Rekonstrukce křižovatky

V rámci rekonstrukce mostu na Plešivci bude nutné také zvážit možnost úpravy křižovatky ulic Objížďková, Tavírna a Pod sv. Duchem. V roce 2025 by měl Jihočeský kraj začít s rekonstrukcí mostu a úpravou v jeho předpolí. Již letos město Český Krumlov však zajistí výměnu zrcadla na výjezdu od sv. Ducha, bude zde instalováno zrcadlo nezamrzající (stejného typu, které již zajišťuje bezpečný provoz u MŠ Plešivec).

Podrobnosti o nezamrzajícím zrcadle na Plešivci naleznete zde →

Oprava opěrné zdi

Zastupitel Jan Sommer v souvislosti s lokalitou U sv. Ducha zmínil také nutnost opravy nábřežní zdi, která je ve špatném technickém stavu. Město v této věci zahájí jednání s Povodím Vltavy. Kromě nezbytných oprav bude jednat také o výstavbě chodníku na konzolách nad řekou.

Výměna osvětlení

Občané upozornili rovněž na špatný stav chodníku v ulici U Vlaštovičníku. Velkým problémem jsou zde lampy zasahující do chodníku, kvůli  čemuž je obtížná jeho údržba hlavně v zimě. Jelikož město bude do června roku 2025 měnit na svém území veškeré světelné zdroje veřejného osvětlení (celkem 972 svítidel), zváží současně výměnu některých stožárů. V ul. U Vlaštovičníku bude výměna stožárů navržena. Chodník sám o sobě v tomto místě rozšířit nelze, ale užší patka svítidla nebude zasahovat do chodníku, což přispěje k jeho zkapacitnění. O úspoře spojené s výměnou svítidel se dočtete zde. Po výměně svítidel bude moci být v ulici U Vlaštovičníku opraven také povrch chodníku.

Dalšími diskutovanými tématy, která rezonují ve veřejném prostoru v Novém Spolí, byly například:

  • špatné internetové připojení
  • Rechle: úklid lávky, doplnění odpadkových košů a pytlíků pro pejskaře, instalace zrcadla pro zvýšení bezpečnosti
  • venkovní fitness hřiště (pro seniory i děti)
  • chybějící přechod pro chodce v místě od hotelu Kristýnka na protější chodník

Všechny tyto a mnohé další podněty byly zaznamenány a město se jimi bude zabývat. „Děkujeme za všechny připomínky, Váš zájem o město, a především kultivovanou diskuzi,“ řekl závěrem místostarosta Dalibor Uhlíř.

Zdroj a foto: Město Český Krumlov

, , ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments