České Budějovice: Stavba nové rozvodny si vyžádá dopravní omezení

České Budějovice: Stavba nové rozvodny si vyžádá dopravní omezení

Společnost EG.D je investorem novostavby rozvodny elektrického proudu, která bude napájet celý střed města. Stavba si vyžaduje postupné zábory kvůli pokládkám přívodních napájecích kabelů.

Aktuálně se pracuje v ulicích Polní, Vrchlického nábřeží a U Elektrárny. Už koncem února došlo k podvrtu Mlýnské stoky od garáží v ulici Čechova do ulice Polní, následovat bude podvrt z parku z Polní do Vrchlického nábřeží.

Tam bude 11. března zahájen výkop pro přeložku kabelu. Etapy prací jsou naplánované tak, aby byla zajištěna maximální obslužnost dotčeného území a zároveň zajištěna bezpečnost na staveništi pro občany. Od 18. března začnou práce v ulici Luční.

Občané byli na stavební práce upozorněni letáky, které jim byly doručeny do schránek. Na stavbu trvale dohlíží pověřený pracovník investora. Provedení výkopů je termínově limitované, protože hned poté nastoupí specializovaná firma s pokládkou samotných kabelů. Následovat bude revize ochranného pláště kabelů a dojde k jejich sespojkování. Před záhozem výkopové rýhy a uvedením povrchů do původního stavu jsou kabely z bezpečnostních důvodů obloženy betonovými deskami. Všechny práce se dějí v hloubkách od 1,7 až do 4 metrů pod povrchem. Stavba bude kompletně dokončena v létě.

Dopravně informační opatření 

Zdroj a foto: Město České Budějovice

, , ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments