Podíl nezaměstnaných v Jihočeském kraji mírně vzrostl

Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v únoru stagnovala

V Jihočeském kraji bylo na úřadech práce k 29. únoru 2024 evidováno celkem 15 665 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,5 % a mezi kraji byl osmý nejnižší. Oproti konci ledna nebyly zaznamenány výrazné změny u počtu uchazečů ani u počtu volných pracovních míst.

Ke konci února se v ČR podíl nezaměstnaných osob přiblížil ke 4 %. V rámci mezikrajského srovnání byla zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v krajích Ústeckém (6,0 %) a Moravskoslezském (5,5 %).

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadal k 29. únoru 2024 v celé ČR 1 uchazečNejpříznivější poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy vykázalo v rámci mezikrajského srovnání hlavní město Praha (0,4 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na 1 pracovní místo připadali více než 4 uchazeči.

Na území Jihočeského kraje bylo ke konci měsíce února evidováno 15 665 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 14 343 osob. V porovnání s minulým měsícem nedošlo v kraji u počtu nezaměstnaných osob k výrazným změnám. Obdobný trend vykazovaly i všechny jihočeské okresy.

Meziročně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji ke konci února jen nepatrně (+0,3 %). Průměrná délka evidence uchazeče byla 285 dní. Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 91,6 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že v únoru bylo na jihočeských úřadech práce nově zaregistrováno 2 014 osob a 2 059 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 592 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho více než 86 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce.

V Jihočeském kraji ke konci měsíce února mezi nezaměstnanými mírně převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 50,2 %. Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 5,3 % a lidé se zdravotním postižením 13,4 %.

K 29. únoru bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 13 629 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 13,3 %. Oproti minulému měsíci došlo k nepatrnému zvýšení počtu pracovních míst. Z celkového úhrnu bylo 23,4 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 5,3 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo připadal ke konci února v Jihočeském kraji více než 1 uchazeč (5. nejnižší počet mezi kraji). Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Český Krumlov, kde na jednoho uchazeče připadala téměř dvě volná pracovní místa. Naopak v okrese Strakonice se o jedno pracovní místo ucházeli čtyři uchazeči.

Další informace:

Zdroj: ČSÚ

, , ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments