Hejtmani se shodli na změně rozpočtového určení daní

Hejtmani schválili návrh nového modelu financování krajů prostřednictvím rozpočtového určení daní krajů (RUD krajů)

Rada Asociace krajů České republiky na svém 18. zasedání dne 14. března 2024 v Praze schválila většinou jedenácti hlasů ze čtrnácti přítomných členů návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města Prahy na RUD krajů

Zákon o rozpočtovém určení daní upravuje způsob, jakým stát rozděluje vybrané daně mezi státní rozpočet a rozpočty krajů, měst a obcí. Celkem šest krajů usiluje od loňského roku o to, aby se podíl regionů na sdílených daních zvýšil z 9,78 procenta na 10,8135 procenta. Změnu mají doznat i kritéria přerozdělení vybraných peněz mezi jednotlivé kraje.

Varianta, na kterém se Asociace krajů shodla, nově nastavuje kritéria v procentickém rozdělení, která popisují charakteristicky jednotlivých regionů. “Shodli jsme se na tom, že ta kritéria jsou zastaralá a dali jsme do nich nová kritéria,” řekl po jednání hejtman Jihočeského kraje a předseda AKČR Martin Kuba (ODS). Kritéria budou dbát například na počet obyvatel kraje, délku silnic nižších tříd na území kraje, rozlohu kraje, počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby (ZZS), počet urgentních příjmů s vysoce specializovaným zaměřením v nemocnicích zřizovaných krajem, podíl počtu obcí, počet žáků středních škol zřizovaných krajem nebo na vyrovnávací příspěvek.

Schválená varianta nově nastavuje kritéria, která popisují charakteristicky jednotlivých regionů a zahrnují:
  • počet obyvatel kraje 40 %
  • délka silnic II. a III. tř. na území kraje 20 %
  • rozloha kraje 13 %
  • počet výjezdových základen ZZS 6 %
  • počet urgentních příjmů typu I v nemocnicích zřizovaných krajem 2 %
  • struktura kraje (podíl počtu obcí k ploše rozlohy kraje) 8 %
  • počet žáků středních škol zřizovaných krajem 4 %
  • vyrovnávací příspěvek 7 %

Součástí schválené varianty je vymezení kritérií pro hlavní město Praha, které se omezilo s ohledem na překryv s RUD obcí a zahrnuje délku silnic II. a III. tř. na území kraje, rozlohu kraje, počet výjezdových základen ZZS, počet urgentních příjmů typu I v nemocnicích zřizovaných krajem a počet žáků středních škol zřizovaných krajem.

Současně se Rada AKČR shodla na dalších podmínkách svázaných s novým nastavením podmínek dělení daňových výnosů. Podmínky představují zahrnutí příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4 mld. Kč na opravy krajských komunikací do RUD krajů v prvním roce schválené změny (2025) a zahrnutí navýšení objemu RUD krajů o 6 mld. Kč v prvních třech letech od platnosti schválené změny (2025 až 2027) k vyrovnání propadů některým krajům při srovnání se stávajícím stavem Tato navýšení budou vyjádřena procentuálně v podobě výsledného procentuálního podílu RUD krajů na celostátním hrubém výnosu daní podle predikce daňových výběrů pro roky 2025 až 2027 v době schvalování zákona.

Dále Rada AKČR svým usnesením upozorňuje, že schválená varianta v žádném případě neobsahuje podmínky ani jakékoli předpoklady toho, že by kraje měly převzít financování nepedagogických pracovníků v krajských školských zařízeních. Současně Rada AKČR deklaruje, že je na tuto debatu s vládou připravena, ale vzhledem k tomu, že problematika zasahuje nejen kraje, ale i obce a je teprve na svém počátku, Rada AKČR preferuje, aby nebyla projednávána a řešena v rámci této nové varianty zákona o rozpočtovém určení daní;

Předseda Rady AKČR a hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba nyní pošle schválené usnesení ministru financí k zahájení jeho projednávání na úrovni vlády.

Zdroj: ČTK / Jihočeský kraj / Další informace – ZPRÁVY ČR

, , ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments