Návštěvnost Jihočeského kraje se dále zvyšovala
Návštěvnost Jihočeského kraje – V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje se ve 2. čtvrtletí 2023 ubytovalo 418 tis. hostů. Tuzemští návštěvníci z nich tvořili 72 % a cizinci 28 %. Ve srovnání s 2. čtvrtletím předchozího roku se celkový počet hostů zvýšil o 17,5 %, přitom domácích hostů – rezidentů – bylo o 6 % více a nerezidentů o 65 % více.

Příjezdy rezidentů do jihočeských HUZ převýšily o necelých 8 % předpandemické 2. čtvrtletí roku 2019, do tehdejších výsledků však stále ještě chyběla více než třetina zahraničních návštěvníků. Z toho důvodu také celkový počet ubytovaných hostů na návštěvnost před covidem ztrácel bezmála 10 %. Celkový počet přenocování však již výsledky 2. čtvrtletí 2019 dosáhl ze 100 % zásluhou počtu nocí uskutečněných domácími hosty, který výsledek před pandemií překonal o více než 8 %. Počet přenocování zahraničních hostů na ně dosud ztrácel téměř 22 %.

Podle měsíčních hodnot se návštěvnost směrem k létu vždy zvyšovala a nejinak tomu bylo i toto jaro. Přitom se cestovalo více než v minulém roce. Meziroční přírůstek počtu tuzemských i zahraničních návštěvníků byl nejvyšší v květnu a nejnižší v červnu. Tuzemských hostů se v porovnání s měsíci před pandemií letos v dubnu ubytoval shodný počet, v květnu jich bylo o 12 % více a v červnu o 8 % více. Počet zahraničních hostů po celé 2. čtvrtletí za předpandemickými měsíci zaostával, v dubnu a květnu o 38 % a v červnu o 32 %.

Ve 2. čtvrtletí 2023 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo téměř 117 tis. cizinců na 223 tis. nocí, většinou se jednalo o hosty z evropských zemí (72 % z počtu nerezidentů, 80 % z počtu jejich přenocování). Převaha Evropanů však již není tak drtivá jako při pandemii. Do jižních Čech se vracejí hosté z Asie, především Tchajwanci a Jihokorejci, kteří se v žebříčku nerezidentů podle počtu hostů i počtu přenocování umístili na čtvrtém a pátém místě.

V čele zahraniční návštěvnosti podle počtu hostů i přenocování byli Němci (s podílem 26 %, resp. 32 %), na druhém a třetím místě figurovali Rakušané a Slováci.

I když celková návštěvnost cizinců ještě značně zaostávala za rokem 2019, tak z první desítky zemí podle počtu příjezdů a přenocování již pět překonalo objemy z doby před pandemií – Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko a Ukrajina.

Výsledky za HUZ v sobě zahrnují i údaje za lázeňská HUZ. Počet hostů ubytovaných v jihočeských lázeňských HUZ se meziročně zvýšil o necelá 3 % na 9,2 tis. osob. Ty se zde zdržely 121,1 tis. nocí, tj. každý host v průměru 13 nocí. Současné výsledky ještě poněkud zaostávaly za 2. čtvrtletím 2019 – za počtem lázeňských hostů o 6,4 % a za počtem přenocování o 1,5 %.

Jihočeskou lázeňskou klientelu tvořili z 99 % domácí hosté. Na celkovém počtu rezidentů ubytovaných v jihočeských HUZ se tuzemští lázeňští hosté podíleli 3 % a na počtu přenocování zásluhou dlouhých pobytů 15 %.

České republice se ve 2. čtvrtletí 2023 v meziročním srovnání zvýšil počet hostů ubytovaných v HUZ a počet jejich přenocování zhruba o 14 % a to především díky růstu zahraniční návštěvnosti. Ta však stále ještě zaostávala za 2. čtvrtletí 2019, když rozdíl počtu zahraničních hostů a jejich přenocování představoval −14 %, resp. −15 %. Počet rezidentů již hodnoty před pandemií koronaviru převýšil o 14 %, přenocování o 12 %. Celkový počet hostů ubytovaných v HUZ České republiky i počet jejich přenocování tak výsledků před pandemií již téměř dosáhl (−0,1 %, resp. −1,7 %).

Tradičně nejvíce návštěvníků mířilo do hlavního města Prahy. Podle počtu ubytovaných hostů byl druhým nejpřitažlivějším z regionů Jihomoravský kraj a třetí místo náleželo jižním Čechám. Do pomyslného regionálního žebříčku krajů podle počtu přenocování se na druhé místo vklínil lázeňský Karlovarský kraj, který kraje Jihomoravský a Jihočeský odsunul na třetí a čtvrté místo. Zatímco Praha byla magnetem především pro cizince (78 % hostů a 84 % počtu přenocování) a v Karlovarském kraji cizinci mírně převažují, v ostatních krajích převládala domácí klientela.

Všechny kraje zaznamenaly ve 2. čtvrtletí 2023 meziroční zvýšení návštěvnosti a ve většině krajů celková návštěvnost včetně počtu přenocování překonala již i objemy před pandemií. Hodnot 2. čtvrtletí 2019 nedosáhlo hlavní město Praha a Jihočeský kraj vlivem úbytku nerezidentů, a dále Ústecký kraj, kde kromě nerezidentů chyběli oproti roku 2019 také rezidenti.

Jihočeský kraj, který se v mezikrajském žebříčku umístil počtem hostů na třetím a počtem jejich přenocování na čtvrtém místě, přispěl k celorepublikovým výsledkům zhruba 7 %.

Poznámky:

Do celkových výsledků návštěvnosti byly započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Zdroj: ČSÚ

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments