Horoskop na rok 2024. Kolektivní výklady pro jednotlivá znamení zvěrokruhu

Horoskop na rok 2024. Kolektivní výklady pro jednotlivá znamení zvěrokruhu na rok 2024

V jaké výchozí situaci se teď nacházíte? Co si přejete či očekáváte? Co naopak nečekáte nebo co vás může ohrozit? Z jakého tématu se odvíjí zásadní blízká budoucnost v první polovině roku a jak vypadá ta vzdálenější ve druhé polovině? Jaká zní rada shůry, jak se ke všemu postavit a se vším se vypořádat?
Mějte na paměti, že kolektivní výklady nemohou rezonovat s každým. Pokud s vámi ale byť jen z části rezonovat budou, mohou být velmi užitečným průvodcem. Ostatním nechť slouží k příjemnému pobavení.
BERANI

Plynule navazujete na události předchozího roku a dáváte si nadějná předsevzetí, která souvisí s touhou uvést věci do rovnováhy, zapustit kořeny. Aktuálně se nacházíte v období, kdy chcete plout na vlně poznávání nových obzorů a dobrodružství, plnění si tužeb. Máte zřetelně daný směr nastavený pozitivním vývojem, ať už budete mít za sebou chaotické, konfliktní či klidné období. Jste v bodě zlomu. Zpět jít nechcete a ani to nejde, tam už nic není. Nežeňte se zbytečně do boje, místo toho se radši zbavte toho, co vám už neslouží, ať už je to ve vás nebo kolem vás. Toužíte vykročit vpřed, víte, že tam někde je nový projasněný život, ale nevíte přesně jak. Vy na to ale přijdete. Nadechněte se čerstvého vzduchu a přijímejte za své nové nápady a příležitosti. Jednejte tak, jak to chcete po ostatních. Abyste našli co hledáte a ukázali co ve vás je, je potřeba být disciplinovaní, neuzavírat se, vyjít ze své komfortní zóny a najít domov i ve své duši. Uvažujte v širším pohledu a buďte expanzivní, snažte se poznávat nové prostředí a získávat z něj obohacení. Pečujte o to, co vám tak roste pod rukama a myslete na to, že odchod toho, co už vedle vás nevzkvétá, vám zpřístupní nové mystérium. Přejete si totiž ve stabilitě, za podpory okolí, dosáhnout úspěchů ve vzdělávací, pracovní i citové rovině. Nudit se nebudete. Okolnosti ostatně reálnému dosažení vašich cílů nasvědčují, ať už jste v situaci, kdy chcete předchozí stav věcí opustit, změnit či zúročit. Zeptejte se raději ale i sami sebe, než podniknete jakékoliv sebevíce lákavě vypadající kroky, jestli na to všechno je vhodná doba. S čím ve vašem nastavení nepočítáte je to, že ne všichni kolem vás mají dobré úmysly. Některým můžete být trnem v oku, a jiní to s vámi nemyslí upřímně. Buďte velmi obezřetní v tom, koho k sobě pouštíte a raději přehodnocujte první dojem z lidí, kteří do vašeho života vstoupí. Nevěřte všemu co se povídá. Vybírejte si pečlivě, s kým budete spolupracovat. Do vašeho života se dostává střet protichůdných síly. Může se totiž stát, že se jinak setkáte s útoky na vaše prostředí ve formě lží, klamů, lstí, podvodů a zrad. Pozor ale i na sebeklam. Pokud totiž těmto vlivům podlehnete, může to mít obzvláště v první polovině roku dopad na celkový úbytek vaší energie, který zasáhne vše kolem vás a otřese vaším zázemím. Upadli byste do stagnace, nestálosti, nespokojenosti a podepsalo by se to i na vašem zdraví. Ať už projdete v první polovině roku jakoukoliv školou, se vším se nakonec vypořádáte k obrazu svému, což vás v druhé polovině odmění uvedením vašich tužeb do reality. Váš dům, ve kterém uskutečňujete své plány a který stavíte na pevných základech, pro některé z vás zcela nový, bude naplněn zdravím, láskou, stabilitou, harmonií, štěstím a slibnými příležitostmi.

BÝCI

Povětšinou vstupujete do nového roku obklopeni svými milovanými, šťastni, ve své plné síle, která je charakteristická pro vaše znamení. Ve stabilitě podpořené úspěšnou dynamickou pracovní aktivitou, spojovanou i s vlivem vašeho protějšku, pokud jste zadaní. Cítíte se v bezpeční. Zadaní touží dále prohlubovat vztah a plánují v dlouhodobém horizontu romantické cesty. Nezadaní touží po setkání s protějškem svého srdce. Buďte však na pozoru, vaší vysněné polovičce nemusí být srdce jen pro vás a je ochotna navazovat i jiné nevhodné kontakty, o čemž v takovém případě v první polovině roku obdržíte zprávu, která nejasnosti odstraní. Charakter matoucí či nepříznivé zprávy však může přijít v první polovině roku případně i z pracovní oblasti. V této době se celkově mějte na pozoru před povrchním jednáním a klamem. V druhé polovině roku vás totiž v důsledku toho může zasáhnout materiální nejistota týkající se větších výdajů, pochybných finančních transakcí, případně finanční ztráta. Uvolnění tohoto stresu můžete řešit nejednou sklenkou. Buďte ale v klidu, existenčně vás to neohrozí. Jste v dostatečné hojnosti a expanzi na to, abyste to ustáli, pokud nebudete ignorovat propojení s vaším šestým smyslem. Pokud si řeknete o znamení shůry, dostaví se pomocná ruka, která vás povede správným směrem. Můžete navíc očekávat další přísun financí z různých zdrojů, které vám může zajistit ať už vaše vlastní iniciativa, či dědictví. Máte vše potřebné k tomu, abyste uspěli, neopomíjejte však zákon dávání a přijímání. Nešetřete časem, vstupujte do výzev naplno celým svým srdcem. Rozhodování strachem vás může vyčerpat. Zkoumejte signály, které vysíláte na venek. Říkáte, že jste v pohodě, ale přitom potřebujete obejmout? Zkoumejte co vysíláte do světa a buďte zodpovědní za to, jak vás vnímají ostatní. Vaše reputace se odvíjí od toho, co děláte, ne jak vypadáte. Svou zodpovědnost používejte moudře, autorita k vám nepřichází od druhých, ale rozvíjíte ji sami v sobě. Doplňte si případné potřebné vzdělání či kurzy. Rozšiřujte svou perspektivu, buďte zvídaví, kreativní a moudří, považujte si všech svých vztahů. Váš projekt dostane energickou injekci. Je čas jednat! Slunce vám posílá extra dávku energie, moudře ji využijte, buďte bdělí a budujte s vědomou snahou.

BLÍŽENCI

Vnitřně rostete a pravděpodobně si delší dobu říkáte, že by to chtělo větší změnu. Stojíte na vlastních nohou a radost ze života vám nechybí. Máte touhu dostat do života nový náboj, otevřít novou životní kapitolu, ať už je to přestěhování, zlepšení životních poměrů, cestování či založení rodiny a vyhlížíte dobré zprávy. Máte však pocit, že se točíte v kruhu, ztrácíte půdu pod nohama a upadáte do nejistoty. Vypadá to, že se z ní jen tak nevymotáte. Nebezpečí číhá skoro za každým rohem. Jste varováni před přílišnou důvěřivostí. Obzvláště proti ženám stojí vypočítavost, zrada, závist, žárlivost, nevěra, faleš, intriky, pokrytectví, průtahy. Samí skrytí nepřátelé, jednejte proto obezřetně, nenechte se do ničeho zaplést a nevystavujte na obdiv své bohatství včetně duševního. Obzvláště v první polovině roku jste pod tímto tlakem velmi citliví, nedůvěřiví a náladoví. Spojte se s podobně smýšlejícími lidmi, pro které jste v takové komunitě nepostradatelní a neignorujte vaši intuici, pomůže vám vyrovnat se s nástrahami, což budete potřebovat obzvláště v druhé části roku. Problémy se mohou vystupňovat, budou mít ale již krátkého trvání. Buďte moudří a řádně si rozmyslete dané řešení, abyste se nevrátili zpátky na začátek. Na tom závisí zdařilý průběh vývoje, který vás může přivést k žádoucím a dlouho očekávaným osudovým změnám. Přestaňte opakovat stále stejné chyby, dokončete rozdělané záležitosti. Hledejte zárodky své situace v minulosti, kde můžete najít starý nápad, kterému vtisknete novou podobu. Nebuďte zbrklí a netrpěliví. Ve spěchu jednáte neuváženě. Vyhledávejte si informace. Zpoždění vaší cesty s jejími nástrahami je pozitivní, dává vám šanci vše si urovnat a pokračovat dále. Věřte, že zázraky se dějí zrovna teď a projeví se v takový čas, kdy je potřebujete. Nové příležitosti vám dávají nadějí, že se uskuteční vaše sny, na jejichž realizaci máte i dostatek energie. Zaměřte se na cíl, šťastné období pak zaklepe na dveře.

RACI

Raci do nového roku vstupují s nenaplněnými touhami a velkými ambicemi. Vyhlížejí finanční příležitost a prosperitu, rádi by vycestovali na nákladnou dovolenou. Touží i po duševním naplnění. Jsou vyzývání k ostražitosti při zkoumání důležitých dokumentů, jako jsou například smlouvy a závěti. Je možné, že před vámi něco bude skrývat pro vás důležitá osoba, která je však v utajení a k jejímu odhalení budete muset použít vám vlastní cit. Tajemství bude v pravou chvíli odhaleno, teď ještě nedozrál ten správný čas. V první polovině roku odhalení může přinést narušení domácího klidu, spory s přáteli, konflikty na pracovišti, což může vyústit ukončením konkrétní formy vztahu. Vnitřní napětí se může projevit nervovým vypětím či chronickou nemocí. Buďte tak raději na pozoru před zbrklostí a unáhleností, můžete předejít případným omylům a nedorozuměním, které by mohly vyústit v agresi. Snažte se vše rozumně vykomunikovat a o věcech si promluvit. Obdobné energie se totiž přelévají i do druhé poloviny roku, kde zesilují v intriky, lest, klam, podvod a faleš. Stojí proti vám obratný a vychytralý nepřítel. Raději se proto snažte vyhnout zbytečným diskuzím či sporům. Buďte bdělí a opatrní, raději příliš nedůvěřujte svému okolí, nevěřte všemu co se povídá, chraňte si svůj majetek, nenechte se napálit. Můžete hodně získat a svou pozici a vztahy upevnit, ale také můžete hodně ztratit a skončit v ustrnutí a osamělosti a ocitnete se na začátku cyklu. Buďte samostatní, spoléhejte se sami na sebe, tento rok vás čeká zásadní karmická zkouška, která obsahuje více karmických vzorců. Seberte všechnu odvahu, s radostným vzrušením a vírou udělejte krok do neznáma, abyste objevili zázraky, překonejte svůj strach a riziko. Naslouchejte svému srdci a duši, ve které najdete bezpečný domov, nikoliv rozumu. Nebojte se, podpora shůry je s vámi. Abyste nyní získali správné vedení, přemýšlejte, kde byste chtěli být na konci života a do tohoto bodu soustřeďte svou mysl. Když se bude prodírat skalisky, tento maják vám ukáže cestu.

LVI

Nacházíte se ve stavu blaženosti. Jste energičtí, optimističtí, úspěšní, plni pocitu vítězství, naděje a radosti, věříte si. Toužíte po harmonii, klidu, intimitě, věrnosti a všudypřítomném štěstí. Dostává se vám podpory i odjinud. Nenechte se ale opít rohlíkem, největší nebezpečí pro sebe totiž v takovém stavu představujete vy sami. Čeho je moc, toho je příliš a vaše nejsilnější emoce se obratem může stát tou nejslabší a podlomit vám nohy. Takto vyvolané myšlenky například na rozchod raději pusťte z hlavy, buďte rádi za to, co máte, nic lepšího na vás beztak nečeká. V první polovině roku navíc můžete očekávat intriky a úskoky z blízkého okolí přátel. Jak víte, úspěch se neodpouští a může být po zásluze potrestán. Buďte opatrní v tom, co a komu říkáte, hrozí zneužití informací proti vám. Může se jednat o lži v blízkém okolí či v rodině, ke které můžete zaujmout problematický postoj, který se promítne do vašeho sexuálního vztahu. V druhé polovině roku si dávejte pozor na listiny, jejich obsah může být falešný stejně jako listina samotná, a je potřeba je pečlivě studovat – tím se vám otevírají dveře k odhalení takové zrady. Pokud dychtíte po vědění a zvažujete například doplnění kvalifikace, s prvním spadaným listím je vhodný čas na zvyšování odbornosti a studium při práci. Tím můžete nastartovat zrychlení vaší kariéry. Pociťujete potřebu změny? Je v pořádku mít z toho respekt a trochu strach. Nastal ale ideální čas někam se posunout. Nezapomeňte se však v samém zápalu soustředit nejprve na věci, které je potřeba dokončit a uzavřít. Nezapomeňte na inventuru i po emoční a psychické stránce. Necháte-li věci nedokončené, nemůžete postoupit dál. Pokud vás situace dovede ke stresu, budete mít sklon opakovat minulé vzorce jednání. Je pro vás výzvou se proti takovému konání vymezit a najít nové způsoby. Nově nabyté moudrosti vám pomohou budovat novou budoucnost. Nepožadujte však po těch, kteří při vás stoji, aby dělali vaši práci za vás. Nedivte se pak, když odejdou, že odešel i váš zdroj.

PANNY

Energie nadcházejícího roku se nese v duchu důležitých nových začátků, narůstající touze po dítěti a řešení únosných starostí. Aktuálně jste spokojeni sami se sebou a soustředíte se na pohodu u rodinného krbu. Dokončili jste co bylo potřeba, a vyhlížíte nové slibné příležitosti stavěné na pevných základech. Toužíte po úspěchu, expanzi a blahobytu a přejete si při tom uchovat vnitřní harmonii. Možná jste si vysnili krásný nákladný dům stojící u vody nebo jiné krásné bydlení a přemýšlíte, jak ho v budoucnu ufinancovat. Zajisté není bezpředmětné manifestovat. Aktuálně se však jedná o nejistou situaci, které se staví do cesty nebezpečné překážky. Nelétejte v oblacích, zkuste se udržet nohama na zemi. Vaše situace není tak stálá a přehledná, jak si myslíte. Mějte se na pozoru před špatnou náladou, zbytečnými obavami a strachem. Snažte se vyvarovat nadužíváním léků, konzumaci alkoholu a drog, na obzoru je riziko vzniku závislosti a snadno se tak můžete napojit na nízké astrální bytosti. V tom lepším případě by vás mohlo čekat “jen” onemocnění dýchacího ústrojí. Celková situace v první polovině roku je ale optimistická, plna naděje, štěstí a radosti. Někteří mohu očekávat nečekanou výhru, jiní formu povýšení v práci či jinou pozitivní změnu k lepšímu. Taková změna je osudová, zatížená karmicky. Vše se může tak nečekaně zvrátit, neboť se jedná o štěstí krátkodobé, nejisté a může být předzvěstí velkého nadcházejícího trápení. I z tohoto důvodu je lepší v případě potřeby jednat rychle, aby vás štěstí neopustilo, neboť se vám bude v druhé polovině roku hodit, jelikož se můžete stát obětí falše a lsti a vaše radost by se rázem proměnila v předstíranou. Je zde zesílená hrozba podvodu namířená proti vašemu domovu, která může přijít i od blízké osoby, dejte si tak raději pozor i na intrikující členy vlastní rodiny a závistivce. V druhé části roku se nenacházíte zrovna na nejideálnějším místě, abyste se pustili do velkých změn a posunů. Buďte přítomni, všímejte si toho, co se děje právě teď, žijte den po dni. Vzdejte se potřeby dívat se do nejisté idealizované budoucnosti a přehrabávání se v minulosti. Teď najdete poklad v potřebě postupovat systematicky a neodcházet od neuzavřených záležitostí, to vás dostane do proudu. Snažte se v návaznosti vyléčit staré záležitosti. Způsob ty dlužíš mně, já tobě, vám však nijak nepomůže. Řešte jen to co je nutné, zůstaňte v přítomnosti a naučte se reagovat novým způsobem, opusťte minulé karmické vzorce. Využijte příležitosti a uzdravte spouštěče nezdravého jednání, hledejte kořeny věcí.

VÁHY

Jste v romantickém oparu, zasněně naladění, hlídá vás ochranná ruka shůry před strastmi a nepřízní osudu, ale i tak nezapomínejte, že jak jste zaseli, tak sklízíte a přijímejte věci tak, jak jsou. Vliv na vás má v příštím roce nějaký zásadní nový přátelský vztah nebo přátelské setkání s nějakým mužem, kterého už ale i pravděpodobně znáte a možná jste od něj již obdrželi květiny, či se dokonce chystají zásnuby. Aktuálně dění kolem vás vnímáte v lásce a míru, vše je pěkné a pozitivní, máte sklon ke koketerii a lichocení. Ohlašují se příjemné události a setkání. Rozhlížíte se po domově, úspěchu a zdrojích. Vaše touha je mít se dobře po všech stránkách a uspokojit i potřeby duše. Na největší překážky na vaší cestě můžete narazit ve společnosti. Můžete se setkat s názory, které ve vás budou hlodat a je jedno jestli se k vám podnět dostane prostřednictvím nějakého dítěte nebo od kolegy z práce na nějaké oslavě. Přestože působí lehkovážně, je však natolik zásadní, že jste na to upozorňování. Mějte na paměti, že ne všichni jsou přáteli. V první polovině roku se to motá hlavně kolem avizovaného vztahu a to ať již minulého, se kterým nemáte dořešené záležitosti nebo současného. Pokud se ještě neznáte, může se jednat o muže (každý nechť si otočí pohlaví podle svých preferencí), se kterým se seznámíte při nějaké větší události, či na schůzce, kterou budete mít zapsanou v diáři. S největší pravděpodobností bude veřejně činný, extrovertní, oblíbený ve společnosti, zábavný. Jedná se o muže nejen úspěšného, ale také spirituálně založeného, který si s vámi vyjasní situaci, když se rok přehoupne do své druhé poloviny. Toto období je pro vás synonymem štěstí a naděje. Toužíte dosáhnout svých ideálů ve všech oblastech života. Chcete si případně i vy také vyjasnit záležitosti a najít východisko, jste pod vlivem ideálů a nadšení. Pokud narazíte na spor, i zde dojde k vyjasnění. Nezapomínejte při všech vnuknutích ztrácet kontakt s realitou. Buďte transparentní, upřímní a otevřeni komunikaci jak k druhým, tak k sobě. Sloupávejte nánosy popírání, které vás připoutávají k iluzím. Vše vede k nápravě přes odpuštění a smíření se s tím, co jste udělali druhým. Chcete-li od života víc, budete muset opustit bezpečí, abyste našli co hledáte. Nebojte se riskovat, buďte připraveni postarat se o druhé. Pamatujte, že obrana o níž si myslíte, že vám zajistí bezpečí, nepustí do vašeho života lidi, které potřebujete. Jděte do světa a prozkoumávejte, odhalte své nevědomé předsudky. Pochopení diversity je pro vás základem pevných vztahů. Klidně se ponořte do zkoumání filozofie a tradic vzdálených koutů světa.

ŠTÍŘI

Cítíte se aktuálně jako ryby ve vodě, a jste tak pod vlivem svého vodního živlu obklopeni podpůrným prostředím. Zaťukala vám na dveře dobrá finanční příležitost a prosperita, jste v ideální expanzivní pozici. Vyhlížíte investiční příležitosti, hodně se zaměřujete na finance. Pokud je sami nemáte, vyhlížíte někoho, kdo statky oplývá. Stojí před vámi však velká výzva v podobě těžkostí a zdržení se na cestě, která současně podporuje odvahu, sebeovládání, změnu způsobu myšlení a hledání alternativ. Celý rok se nese v duchu silné karmické zátěže, která se projeví všemy směry. Buďte chytří, vytrvalí a diplomatičtí, vyhýbejte se sporům a konfliktům. V opačném případě vás čeká negativní vývoj zasahující do oblasti lásky a osamělost. Když vše ustojíte a tyto životní lekce zvládnete, je dost možné, že vše povede nevyhnutelně ke sňatku či životně důležité osudové smlouvě. V první polovině roku vás ale osud maximálně podporuje, aby romantické záležitosti dostály svému naplnění. Slibuje štěstí v lásce, prohloubení stávajícího vztahu, navázání nového partnerství nebo přinejmenším alespoň usmíření, podporu, příchod dobrých zpráv a naplnění. Může se vám také vrátit láska, kterou jste pokládali za ztracenou. Druhá část roku začíná okusovat z nabytého v první polovině a zvěstuje zhoršování stavu věcí, úbytek a velké starosti. Jste nabádání k bdělosti, obezřetnosti, opatrnosti a prozíravosti. Jednejte rychle, řešte problémy trpělivě a systematicky, dávejte se pozor zejména na své finanční záležitosti, můžete být i okradeni, upadnout do dluhů. Je zde také riziko, že v práci sestoupíte na nižší pozici a celá situace může mít dopad i na vaše zdraví a sebedůvěru. Řešení záležitostí se může začít odkládat, může docházet ke zdržením a hádkám. Pro vaše případné mladé manželství se jedná o velkou zatěžkávací zkoušku. V takových situacích je důležité stavět na upřímnosti a jasné komunikaci. Přijímejte věci tak jak jsou, buďte transparentní, nic si nenamlouvejte, buďte opravdoví a připusťte si své omyly. Zjistěte, co se děje za oponou, než začnete jednat. Nezapomínejte logicky a analyticky myslet. Osvojte si schopnost argumentovat, vysvětlovat, logicky odůvodňovat a strategicky plánovat, pracujte se svými strachy. Dopřejte si čas o samotě, pečujte o sebe. Vše se pak stane čitelným, bez skrytého významu. Zůstaňte u jednoduchosti, berte ohled na ostatní, prokazujte úctu každému, koho potkáte a tuto životní hru vyhrajete. Naučte se, kdy zářit a kdy naopak nechat zářit někoho jiného. Buďte vytrvalí a silní, čeká vás běh na dlouhou trať. Jdete si pro to, co je vaše.

STŘELEC

Roční energie směřuje k ukončení nějaké úřední záležitosti či pozvolnému ukončení vztahu s nadřízeným starším mužem. Řešíte ubývání peněz, stability či důvěry. Aktuálně se nacházíte na vaší životní křižovatce před důležitým rozhodnutím v nejistém období, ve kterém je potřeba porovnat alternativy, nalézt východisko, učinit rozhodnutí a vydat se novou cestou. Pečlivě zvažujete všechny možnosti, protože víte, že hrozí riziko špatného výběru či neuváženého rozhodnutí. Východisko z těžké situace se ale nabízí a je ve vašem dosahu. Očekáváte, že se před vámi objeví alternativy. Vyhlížíte volby spojené s jistotou. Přejete si rozhodnutí přinášející řešení, úspěch a bezpečí. I když to nečekáte a vidíte pouze nejasnosti, překážky a nejistotu, problémy a potíže a snažíte se nalézt pochopení, situace se postupně vyjasní a obrátí k lepšímu. Dostaví se opožděný úspěch. Nicméně v první polovině roku můžete očekávat průtahy, spletitost, komplikace a dosahování cílů oklikami. Mějte se na pozoru před skrytými nepřáteli, přílišnou důvěřivostí, okázalostí a lehkověrností. Jednejte obezřetně a nenechte se do ničeho zaplést. Hrozí, že se potkáte s nástrahami jako zrada, faleš, klam a pokrytectví, které mají za úkol svádět vás z cesty. Druhá polovina roku je ale příslibem, že vším projít zvládnete, jelikož poukazuje na nadbytek a hojnost materiální i duševní. Čeká vás úspěch v obchodě nebo podnikání, příliv peněz a rozmnožení majetku. Může k vám přijít také neočekávaný zdroj příjmu ve formě dědictví, výhry nebo zvláštní odměny či daru. Vstupujete do expanze a prosperity. Seberte odvahu, věřte a udělejte krok do neznáma, překonejte strach, přijměte riziko. Máte vyjímečnou možnost někam se posunout. Je v pořádku pociťovat strach. Je čas riskovat a nemít vše předem spočítané. Toto je výzva, abyste vyjádřili sami sebe. Buďte upřímní, ne neomalení. Rozšiřte svou perspektivu a vyjadřujte s pokorou svou pravdu. Postavte se na hranu a zjistěte, že umíte létat stejně tak, jako logicky uvažovat. Nadešel čas spravedlivých výměn, i vy dostanete, co vám náleží. Každému, co jeho jest. Je vhodná doba na vnesení pořádku do finančních záležitostí. Zvažte, jestli jste adekvátně odměňováni za vaši práci. Buďte ke všem fér. Myslete na vaše touhy, které mohou zažehnout oheň ve vašem srdci. Věřte si a prožívejte vášnivě a naplno. Probuďte mladistvé já a nechte se pohltit tvořivostí. Hrajte si, tvořte, milujte a inspirujte, vznášejte se na hladině kolektivního vědomí.

KOZOROZI

Vypadá to, že máte za sebou něco, co se úplně nepovedlo. Něco vás trýzní, trápí vás svědomí, možná jste utrpěli ztráty nebo se setkali s odmítnutím, podvodem. Můžete být zatíženi rozmluvami o práci v situaci dvou zaměstnání. Ztrácíte důvěru, cítíte se oslabení, přicházíte o jmění, omezujete kontakt se známými, odmítáte společnost, rušíte schůzky, přicházíte o zákazníky. Přesto preventivně zůstáváte bdělí, obezřetní a prozíraví, toužíte totiž po pravém opaku. Toužíte po oáze klidu vhodné k zotavení, chcete se angažovat, poznávat nové lidi, vyrazit do společnosti. Toužíte po novém důvěrném přátelství nebo novém vztahu, ale nic nenasvědčuje tomu, že by se to mohlo vyplnit, přestáváte věřit na štěstí, ztrácíte optimismus. Co myslíte, že vás nečekaně překvapí? Je to tak – štěstí, radost a naděje! Prožívejte proud vnitřní životní síly, důvěřujte směru a seberte odvahu začít. Dostaví se rychlá nečekaná příjemná změna k lepšímu a věci naberou pozitivní vývoj. Pokud vás trápí zdraví, i v tomto ohledu jsou pozitivní vyhlídky. Rozhodně se tak nejedná o krátkodobé štěstí. V první polovině roku se navíc blíží milostné vzplanutí a můžete se těšit na velkou, bezstarostnou, radostnou a šťastnou lásku nebo alespoň vášnivý románek, ve kterém ztratíte hlavu. Máte před sebou opětované věrné city, které v druhé polovině roku mohou přinést zásnuby. Vaší drahé polovičce se však může někdo snažit nasadit brouka do hlavy a svatbu rozmlouvat, za zády pomlouvat. Váš vysněný protějšek je formován svou matkou a z této strany také přichází největší nebezpečí a ze svatby by mohlo sejít. Dejte si proto pozor na pomluvy, nebezpečné jsou v tomto ohledu důvěřivé vazby k nejbližším, v kterých se ztrácí vlastní pohled na věc. Sundejte růžové brýle a objevujte vlastnosti, které sdílíte i současně nesdílíte s druhým člověkem. Jste v situaci, kdy je potřeba se na něco znovu podívat a roztřídit, abyste mohli vypěstovat dobrou sklizeň a vzdali se neužitečných zvyků. Nenechte zasahovat zraněné ego, vyvarujte se zbytečných dramat. Naučte se spolu tančit a nešlapte si na nohy, přijměte skutečnost, že každý má nějaké chyby. Uvědomte si, jakou dynamiku již nechcete opakovat. Toto je to nejpříhodnější místo k tomu, abyste něco změnili a stali se tak nejlepším možným párem, který spolu můžete utvořit. Vnímejte věci celou svou osobností, duší a myslí zároveň.

VODNÁŘI

Do nového roku vstupujete s nadějí, že vás zahrne příjemná společnost. Na své straně máte blízkou duši, s kterou se to zatím neubírá kýženým směrem. Může se dokonce jednat o dvě ženy (pánové si otočí podle svých preferencí). Jste plni nadějí a očekávání, jak se budou nejen romantické záležitosti vyvíjet. Jste senzibilní a plni inspirace, přitahujete si šťastné okamžiky a jasné nápady. Toužíte po společnosti, jste společenští, chcete být obklopeni přáteli. Jste šťastní. Vývoj situace vás postaví do situace, kdy se budete muset rozhodnout, kam dál směřovat. Volba vás čeká ať už v oblasti pracovních aktivit, partnerství, bydlení či finančních příležitostí. Ocitnete se na křižovatce, kdy budete muset zvážit všechna možná řešení. Východisko, které i přes pochybnosti zvolíte, bezprostředně ovlivní váš osud, proto buďte opatrní a uvážliví. S tímto se nabízí případné vyřešení závažnějšího problému. Nejvíce energie vás to bude stát v první polovině roku, který bude vyžadovat výrazně více komunikace a jednání, než jste zvyklí. Občas narazíte na konflikt a můžete se dostat do hádky, která by mohla vyústit i v odplatu. Mohou vás potkat starosti s dětmi, sváry s rodiči, spory s přáteli, těžkosti v partnerství i na pracovišti, což by mělo vliv na vaši psychickou pohodu, čímž by mohlo dojít k nejrůznějším nedorozuměním a omylům. Vyjasní se v druhé polovině roku, kdy naskočíte na přílivovou vlnu šťastných příležitostí a konečně se vám splní vaše předsevzetí. Dostaví se náhle vytoužený úspěch v pracovní oblasti a štěstí naleznete i v každém vztahu, což vás znovu zahrne spokojeností a optimismem. Teď je ideální doba jednat, protože je snadné uvést věci do pohybu a jít dál. Postupujte vpřed s důvěrou, buďte činorodí a dosáhnete toho, co chcete. Není proč váhat, překážky byly odstraněny. Rodina vám je oporou. Spřízněná komunita vám pomůže najít vaše místo ve světě. Důvěřujte a odevzdejte se správnému načasování, není totiž plně ve vaší moci ovládat každý okamžik podle svých očekávání. Hledejte hluboko, buďte ochotni se změnit a používejte svou moc moudře. Najděte poklad a vyneste ho na světlo. Nenechte vaše obsese a neurózy, aby vás ovládaly, snažte se je vyléčit. Pokud máte pocit, že to nezvládnete, můžete si přizvat na pomoc průvodce. Jděte k podstatě věci a najděte to, na čem vám opravdu záleží, žijte v harmonii se svými nevyslovenými vnitřními emocemi a vzorci. Aby mohly jít věci dopředu, hledejte spíše než logiku, pocity. Zkoumejte signály, které vysíláte navenek – ladí s vaším záměrem?

RYBY

Jste vyzýváni, abyste více dbali o své zdraví, a v této souvislosti zapojili více pohybu. Nechte se raději preventivně vyšetřit. Kolektivní energie celého roku přislibují klid a spokojenost. Do nového roku vstupujete s klidem, v harmonii, s jistou nevinností, věrností a upřímností, zasahující vaši rodinu a vášnivou intimitu. Ve vaší rodině a vztazích panuje soudržnost. Daří se vám v práci i na společenském žebříčku. Vaším přáním je šťastná a zdravá rodina, naplněný sexuální vztah. Očekáváte, že vás potkají další příznivé události v doprovodu příjemných překvapení. Cítíte se na postup po kariérním žebříčku. Odhodláváte se k uskutečnění dlouhodobějších plánů. Je ale opravdu vše tak růžové, jak si malujete? Nejedná se pouze o falešné a hrané štěstí? Jste si jisti, že svou radost pouze nepředstíráte? Štěstí bývá prchavé a vrtkavé, nasazuje zpět růžové brýle. Buďte opatrní, ať se pod takovým pohledem nestanete obětí prohnanosti, lsti a falše. Dávejte si pozor, co komu a jak říkáte, abyste mu nedali náboje proti vám. V prvním pololetí jste totiž varováni před setkáním s neupřímnou, nedůvěryhodnou, intrikánskou nebo žárlivou ženou (mužem). Je to protřelá lhářka a podvodnice a pravdu se dozvíte pouze oklikami. Tato událost se nedá ovlivnit, je pouze otázkou času, kdy se odehraje. K vašemu úžasu se může jednat i o osobu z příbuzenstva. Nebuďte pak raději ani překvapeni, pokud vyjde najevo, že vaše drahá polovička se o vás dělí s někým jiným. Mějte na paměti, že se ale může jednat i o vás a vy budete ti záletníci. Buďte ale také obzvláště opatrní při výběru přátel, je dost možné, že tyto energie se na místo nevěry projeví zradou nejlepšího přítele či kamaráda, což by byla paradoxně ideální situace. V takovém případě vás totiž v druhém pololetí čeká profiltrování osob ve vašem nejužším okolí a vy si budete jistí, že kolem vás zůstali ti nejvěrnější, kterým můžete opravdu důvěřovat a mají moc vás nezištně ochraňovat. V takovém prostředí je radost budovat i dlouhodobý partnerský vztah. Je to příležitost uvědomit si v hloubi duše, že tento člověk ve vašem životě hraje nezastupitelnou roli a bude vám na vaší cestě nápomocný. Umíte číst mezi řádky a naleznete tak pravdu, která vám chyběla k tomu, aby váš příběh byl úplný. Naslouchejte svému citlivému nitru a pak jednejte. Nalaďte se na své vibrace a důvěřujte jim – budou správné. Žijte den po dni v přítomném okamžiku. Své místo ve světe dobře znáte. Vystupte z komfortní zóny, rozšiřujte svůj obzor, předávejte to, co objevíte. Odhalte své nevědomé předsudky získané v minulých životech, které vám říkají, že existuje pouze vaše sociální třída a vaše kultura, abyste tento vzorec přerušili a přivolali k sobě nové cesty. Odpovězte si na otázku proč jste tady, smyjte špínu a odkryjete zlato na cestě k znovuzrození.

Autor: Intuitivní průvodce,

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments