V Prachaticích pokračuje obnova veřejného osvětlení
V roce 2020 byla městem Prachatice realizována výměna 289 svítidel veřejného osvětlení. Na tu výměnu navázala v letošním roce akce s názvem Modernizace veřejného osvětlení ve městě Prachatice, na kterou byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR poskytnuta městu Prachatice dotace  ve výši 3 644 100 Kč, a to v rámci Národního plánu obnovy, který je financován z prostředků Evropské unie.

Tato dotace byla poskytnuta na základě žádosti, které musela mít všechny náležitosti výzvy č. NPO 1/2022 na Rekonstrukci veřejného osvětlení. Předmětem této výzvy je rekonstrukce a inovace  soustav veřejného osvětlení obcí za účelem dosažení úspor elektrické energie. Dalším přínosem by mělo být i snížení tzv. světelného smogu. Městem Prachatice bylo v souladu s výše   uvedenou výzvou vybráno 362  osvětlovacích těles veřejného osvětlení v lokalitách ulic Slámova, Pod Hradbami, Větrná, Nádražní, Hradební, Lipová, Sokolovská, Skalka, Nebahovská  a Pivovarská,  u kterých byla provedena výměna stávajících těles za tělesa s technologií LED. Tato výměna by měla dle propočtů přinést úsporu cca 121 MWh elektrické energie, a rovněž i snížení nákladů na údržbu (životnost LED čipů by měla být minimálně 100 000 h.).

Samotnou realizaci akce provedla pro město Prachatice na základě výběrového řízení společnost ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o. Praha. Celkové náklady na uvedenou akci činily cca 5,050 mil. Kč, tj. vč. souvisejících nákladů na zpracování nezbytné technické a zadávací dokumentace a TDI. Při současných cenách el. energie  je návratnost této investice odhadována na 8,5 roku, návratnost pouze podílu nákladů města je cca 2,5 roku. 

Zdroj a foto: Město Prachatice

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments