Důchody a příjemci důchodů v Jihočeském kraji

Důchody a příjemci důchodů v Jihočeském kraji v roce 2023

V Jihočeském kraji pobíralo v prosinci 2023 některý z důchodů 180 tisíc osob, z toho přes 150 tisíc osob pobíralo starobní důchod ať už samostatně, nebo v kombinaci s pozůstalostní penzí. Průměrný starobní důchod sólo v kraji činil 20 151 Kč, přičemž muži pobírali v průměru o 2 147 Kč více než ženy.

V Jihočeském kraji v prosinci 2023 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů celkem 180 035 osob, mezi nimiž převažovaly ženy (58,0 %). Počet důchodců v kraji meziročně mírně vzrostl, zejména díky nárůstu počtu mužů (+679). Po třech letech poklesu, který byl do jisté míry způsoben pandemií koronaviru a s ní spojenou vyšší úmrtností zejména u starších osob, tedy došlo opět ke zvýšení počtu důchodců, byť jen nepatrnému (+0,4 %).

Od roku 2013 se počet příjemců důchodů v kraji zvýšil o 2,6 %, nejvyšší nárůst (o dvě pětiny) byl zaznamenán u příjemců poměrných starobních důchodů, naopak největší pokles (−40,4 %) byl uveden u příjemkyň vdovských důchodů sólo.

V porovnání s rokem 2013 počet mužů pobírajících některý z důchodů vzrostl o více než 5,3 tis. (+7,6 %), naopak počet žen se snížil o 725 (−0,7 %).

Průměrný důchod celkem v Jihočeském kraji v prosinci 2023 činil 19 311 Kč a byl zhruba o stokorunu nižší než průměrný celkový důchod v Česku. V mezikrajském srovnání byl šestý nejvyšší, přesto na průměrný pražský důchod ztrácel 1 586 Kč. Od roku 2013 vzrostl průměrný celkový důchod v kraji o téměř 84 %, meziroční nárůst činil více než 12 %.

Většina z příjemců důchodů (83,4 %) pobírala starobní důchod, ať už samostatně nebo v souběhu s vdovským případně vdoveckým důchodem. Téměř ve všech kategoriích příjemců převažovaly ženy, výjimku tvořily pouze důchody starobní poměrný včetně souběhu a pro invali­ditu 3. stupně, kde mírně převažovali příjemci-muži. Výrazná převaha žen byla zjištěna u pozůstalostních důchodů vyplácených samostatně, když na 1 vdovce připadaly téměř 4 vdovy.

Starobní důchod plný sólo (tj. bez souběhu s pozůstalostním důchodem) dosáhl v prosinci 2023 v  kraji 20 151 Kč, což bylo o 159 Kč méně než republikový průměr. Kraj v rámci Česka obsadil pátou nejvyšší příčku. Na čele pomyslného žebříčku se umístila Praha, kde byl v prosinci 2023 vyplácen průměrný starobní důchod sólo o 1 368 Kč vyšší než na jihu Čech.

Jihočeské ženy se starobním důchodem bez souběhu pobíraly o 1 056 Kč méně, než činil průměrný důchod v kraji. Naopak důchodcům mužům bylo vypláceno o 1 091 Kč více oproti krajskému průměru. Rozdíl mezi starobním důchodem sólo u mužů a žen tedy činil téměř 2,2 tis. Kč. Od roku 2013 se starobní důchody sólo u mužů zvýšily o více než 78 %, u žen vzrostly téměř dvojnásobně.

Zatímco počet jihočeských důchodců-mužů, kteří pobírali starobní důchod bez souběhu, se mezi roky 2013 a 2023 zvyšoval rychleji (+15,7 %), počet důchodkyň stoupl pouze o 4,4 %.

Díky tomu se rozdíl mezi počtem důchodců a důchodkyň výrazně snížil. Zatímco v roce 2013 počet žen pobírajících starobní důchod sólo převyšoval počet mužů o 7 037, v roce 2023 rozdíl klesl ke čtvrtině a činil již jen 1,9 tis. osob.

Nejvíce příjemců všech důchodů žilo v okrese České Budějovice, nejméně jich bylo zazname­náno na Prachaticku. Podíl příjemců všech starobních důchodů bez souběhu činil v kraji 63,3 %, přičemž nejvyšší byl na Táborsku (65,2 %) a nejnižší v okrese Prachatice (58,7 %).

V souvislosti se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním na trhu práce se v posledních letech zvyšuje počet lidí, kteří se rozhodnou odejít do předčasného důchodu.

V prosinci 2023 pobíralo v Jihočeském kraji předčasný starobní důchod (bez poměrného, včetně souběhu s pozůstalostním důchodem) 34,1 % starobních důchodců. Proti roku 2013 vzrostl počet osob, které do důchodu odešly předčasně, téměř o polovinu.

Trend u obou pohlaví v kraji je dlouhodobě vzestupný. V posledních deseti letech byl vyšší nárůst počtu příjemců předčasných důchodů zaznamenán u mužů, kde jejich počet stoupl o necelých 54 %. Počet žen, které pobíraly předčasný důchod, byl oproti roku 2013 vyšší o 46,2 %. Přestože v absolutních číslech bylo v předčasném důchodu více žen, jejich podíl v prosinci 2023 v kraji činil 32,2 %, zatímco podíl mužů dosáhl 36,8 %.

Nejvyšší podíl osob pobírajících předčasný starobní důchod byl v prosinci 2023 evidován v okrese Jindřichův Hradec, kde možnosti dřívějšího odchodu do důchodu využilo 40,6 % starobních důchodců. Nejméně této možnosti využívali důchodci na Prachaticku, kde dříve odcházela do penze pouze čtvrtina starobních důchodců.

Počty důchodců ve věku 100 a více let

Česká správa sociálního zabezpečení na svých stránkách zveřejňuje také počty důchodců ve věku 100 a více let. V prosinci 2023 jich bylo v Česku evidováno celkem 970 a výrazně mezi nimi převažovaly ženy (86,9 %). Nejstarší žena pobírající důchod žila v Olomouckém kraji a bylo jí 107 let, nejstaršímu důchodci-muži bylo 105 let a žil v Praze. V Jihočeském kraji koncem roku 2023 pobíralo některý z důchodů 59 osob starších 100 let, z nich bylo 48 žen a 11 mužů.

Meziročně se počet důchodců ve věku sto a více let v celém Česku zvýšil o 97. Nejvíce jich přibylo v Jihomoravském kraji (+20), naopak v Jihočeském kraji se počet stoletých a starších důchodců snížil o 10.

Další informace: Tabulky ve Veřejné databázi (sociální zabezpečení)

Zdroj: ČSÚ

, , ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments