Město Písek se vrací na železniční mapu, zprávy z dopravy, zprávy z jihočeského kraje
Město Písek se vrací na železniční mapu – Zástupci města Písek se aktivně zapojují do procesu modernizace trati České Budějovice – Plzeň, jejíž součástí je i úsek Ražice – Písek. Usilují o zrušení šestikolejného přejezdu a výstavbu estakády Vysoká Putimská – Smrkovická, rozšíření a zkapacitnění zanádražní komunikace nebo o zvýšení výšky a šířky mostních konstrukcí v Nádražní a Táborské ulici.

Více uvádí místostarosta Josef Soumar:

Na začátku října letošního roku proběhlo v Českých Budějovicích představení finálních výstupů aktualizované studie proveditelnosti Modernizace trati České Budějovice – Plzeň, jejíž součástí je i úsek Ražice–Písek. Jednání se zúčastnili zástupci Správy železnic, Jihočeského kraje, dotčených obcí a dalších zúčastněných stran, včetně zástupců města Písek. Za naše město bylo v rámci studie vzneseno celkem šest hlavních požadavků na úpravy projektové dokumentace. Patří sem zrušení šestikolejného přejezdu a výstavba estakády Vysoká Putimská – Smrkovická, rozšíření a zkapacitnění zanádražní komunikace, dokončení přemostění tratě u McDonaldu, zvýšení výšky a šířky mostních konstrukcí v Nádražní ulici a zejména v Táborské ulici, vybudování nové zastávky u Šobrovy školy a zlepšení bezpečnosti přechodů ve Zborovské ulici.

Nejvýznamnějším benefitem plánované modernizace je značné zkrácení cestovní doby. Po dokončení modernizace trvá cesta vlakem z Českých Budějovic do Plzně pouze 75 minut, což je zkrácení o téměř 40 minut ve srovnání s aktuálním stavem. Z Písku do Českých Budějovic by se cestující mohli dostat během 27 minut a do Strakonic za 11 minut. Jsem rád, že se Písek po desítkách let „vrátí“ na železniční mapu koridoru České Budějovice – Plzeň a že díky našim intervencím a podnětům je město zahrnuto do plánů na elektrifikaci, což je důležitý krok pro železniční dopravu v regionu.

Trať České Budějovice – Plzeň je klíčovým spojením mezi Jihočeským a Plzeňským krajem a zároveň součástí transevropské dopravní sítě TEN-T. Současný stav a parametry trati již nepostačují pro potřeby osobní dálkové i regionální dopravy, a tím omezují rozvoj železniční nákladní dopravy. Během představení byla také prezentována studie proveditelnosti pro železniční uzel v Českých Budějovicích. Tento uzel je součástí jednoho z národních železničních koridorů IV. TŽK, který spojuje Německo, Děčín, Prahu, Tábor, České Budějovice, Horní Dvořiště a Rakousko.

Modernizací tratě dojde k navýšení traťové rychlosti, zvýšení kapacity a spolehlivosti provozu. V rámci modernizace budou rekonstruovány stanice a zastávky a některé úseky budou elektrifikovány. To výrazně zkvalitní železniční dopravu a zlepší dopravní obslužnost oblasti mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Konkrétně úsek Ražice–Písek se stane dvoukolejným s maximální rychlostí 160 km/h a na jednokolejné trati Písek – Písek město bude prováděna elektrifikace. Dále se uvažuje o výstavbě nové zastávky Písek–Budovatelská, která by se nacházela v prostoru křížení ulice Šobrova s železniční tratí.

Podle navrženého harmonogramu by měly práce na modernizaci úseku České Budějovice – Písek začít v roce 2027 a provoz by zde měl být spuštěn v roce 2031. Poslední úsek tratě by měl být dokončen v roce 2033. Celkové náklady na modernizaci trati se odhadují na 37,9 miliardy Kč.

Zdroj a foto: Město Písek, foto: Správa železnic

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments