Bytová výstavba v Jihočeském kraji
Bytová výstavba v Jihočeském kraji – V lednu až září roku 2023 byla v Jihočeském kraji podle předběžných údajů zahájena výstavba 1 547 bytů, což bylo o necelá 4 % méně než ve stejném období předchozího roku. Naopak u dokončených bytů byl patrný meziroční nárůst o 12,0 %. V kraji bylo zkolaudováno celkem 1 629 bytů.

Zahájené byty

V České republice byla za tři čtvrtletí roku 2023 zahájena výstavba 27 304 bytů, což bylo zhruba o 15 % méně než ve stejném období předchozího roku. Počet zahájených bytů se snížil ve všech krajích s výjimkou Karlovarského (+5,5 %). Největší meziroční pokles byl zaznamenán v Olomouckém kraji, kde se objem zahájené výstavby snížil téměř o 40 %.

V Jihočeském kraji byla za devět měsíců roku 2023 zahájena výstavba 1 547 bytů, přičemž meziročně došlo k poklesu o 3,6 %. Zahájená bytová výstavba kraje se na celorepublikovém počtu zahájených bytů podílela 5,7 %, což kraj řadilo v rámci ČR na sedmou příčku.

V kraji převažovala zahájená nová výstavba, jejíž podíl přesáhl 82 %. Výstavba klasifikovaná jako změna dokončených staveb se na celkové zahájené výstavbě podílela z necelých 18 %.

Ve třech okresech Jihočeského kraje byl v 1. až 3. čtvrtletí 2023 zaznamenán meziroční nárůst počtu zahájených bytů, nejvyšší na Českokrumlovsku (+118,8 %). Zde se z více než tří čtvrtin jednalo o výstavbu bytů v nových bytových domech. Ve zbylých čtyřech okresech byl zaznamenán meziroční pokles, přičemž na Českobudějovicku dosáhl počet zahájených bytů pouze polovičních hodnot oproti stejnému období roku 2022.

nových rodinných domech v kraji bylo zahájeno 707 bytů, což byloo třetinu méně než ve stejném období předchozího roku. Byty tohoto typu se v kraji na zahájené výstavbě se podílely z necelých 46 %. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo zahájeno v okrese České Budějovice, když podíl na celkovém počtu těchto bytů v kraji činil 29,0 %.

nových bytových domech bylo na jihu Čech zahájeno 506 bytů ve všech sedmi okresech, přičemž téměř dvě třetiny těchto bytů byly zahájeny na Českokrumlovsku. I díky tomu byl podíl okresu Český Krumlov na celkové výstavbě kraje nejvyšší a přesáhl jednu čtvrtinu.

Zahájená výstavba formou změny dokončených staveb dosáhla nejvyššího podílu na celkové výstavbě v okrese Prachatice a činila více než třetinu zahájené bytové výstavby v okrese.

Ve čtyřech jihočeských okresech podíl zahájených bytů v nových rodinných domech na celkové výstavbě v okrese převažo­val, přičemž nejvyšší hodnoty dosáhl na Českobudějovicku (75,4 %). Naopak v okrese Český Krumlov činil podíl rodinných domů na zahájené výstavbě v okrese pouze 15,0 %.

V prvních třech čtvrtletích roku 2023 byla v kraji zahájena výstavba 506 bytů v nových bytových domech. Největší podíl těchto bytů na celkové výstavbě v jednotlivých okresech vykázali na Českokrumlovsku (77,9 %), naopak v okresech České Budějovice a Prachatice podíl na celkové výstavbě v okresech činil pouze necelých 9 %.

Dokončené byty

V České republice bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2023 dokončeno 25 957 bytů a proti stejnému období předchozího roku došlo k mírnému poklesu (−3,5 %). Meziročně se počet dokončených bytů zvýšil v šesti krajích, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v kraji Libereckém (+26,2 %). Nejvýraz­nější meziroční pokles počtu dokončených bytů vykázal Olomoucký kraj, kde došlo k propadu o necelou pětinu.

Jihočeském kraj bylo v prvních devíti měsících roku 2023 dokončeno 1 629 bytů.Meziroční nárůst činil 12,0 %. Kraj se na dokončené výstavbě v ČR podílel 6,3 % a v mezikrajském srovnání se řadil na šesté místo.

V jižních Čechách bylo ve sledovaném období dokončeno 1 066 bytů v nových rodinných domech, přičemž meziroční nárůst činil více než 20 %. Zkolaudované byty tohoto typu v kraji převažovaly a na celkové dokončené výstavbě se podílely téměř dvěma třetinami.

Dokončených bytů v nových bytových domech v kraji meziročně nepatrně ubylo (−3,5 %), od ledna do září 2023 jich bylo zkolaudováno 409.

Meziroční nárůst počtu dokončených bytů byl zaznamenán v pěti jihočeských okresech, nejvyšší byl na Strakonicku, kde se počet dokončených bytů meziročně více než zdvojnásobil. Nejhlubší propad uvedl okres Jindřichův Hradec. Tam bylo dokončeno o necelou čtvrtinu bytů méně než ve stejném období předchozího roku.

Na okres České Budějovice připadalo 36,0 % z celkového počtu dokončených bytů v kraji. Podíly ostatních okresů se pohybovaly od 17,1 % na Českokrumlovsku do 6,2 % v okrese Jindřichův Hradec.

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech jihočeských okresech kromě Českokrumlovska, kde podíl těchto bytů dosáhl jen necelých 40 %. V okrese Jindřichův Hradec naopak téměř všechny zkolaudované byty spadaly do této kategorie a jejich podíl na celkové výstavbě v okrese dosáhl 95,0 %

Byty v nových bytových domech byly v prvních třech čtvrtletích roku 2023 dokončeny v šesti okresech, nejvíce jich bylo zkolaudováno na Českobudějovicku (173 bytů). Naopak v okrese Jindřichův Hradec nebyl zkolaudován ani jeden byt tohoto typu.

Zdroj: ČSÚ / Další informace: Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení – časové řady

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments