Dopravní situaci v Českém Krumlově může vyřešit obchvat
Český Krumlov – Výstavba obchvatu Českého Krumlova může být řešením dopravní situace ve městě. Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o spolupráci s Jihočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic. 

„Tato smlouva není o tom, kdy se započnou stavební práce. Je to deklarace vůle všech stran, které se budou podílet na přípravě a realizaci severního obchvatu. Je to stvrzení toho, že je reálné obchvat Českého Krumlova vybudovat,“ uvedl starosta Alexandr Nogrády„Smlouva o spolupráci definuje závazky jednotlivých stran, zjednodušeně řečeno, kdo co pro to udělá,“ doplnil místostarosta odpovědný za územní plánování Robin Schinko.

Jelikož severní obchvat je veřejně prospěšnou stavbou nadmístního významu, bylo nutné, aby Český Krumlov vypracoval nejprve vymezení koridoru akce, veškeré podklady již poskytl kraji. V dalším kroku pak Jihočeský kraj zpracuje aktualizaci zásad územního rozvoje kraje. Teprve poté, co Jihočeský kraj pořídí tuto aktualizaci, bude moci město Český Krumlov trasu severního koridoru převzít také do svého územního plánu.

V případě, že práce na přípravě severního obchvatu budou takto dále pokračovat, tak se Český Krumlov ve smlouvě zavázal, že nechá vypracovat také technickou studii akce včetně ekonomického vyhodnocení. Při jejím vypracování bude technicky a metodicky pomáhat Ředitelství silnic a dálnic, které pak hotovou studii předloží Centrální komisi Ministerstva dopravy ke schválení. „Což je klíčový krok k tomu, aby akce byla financovaná. Pokud to bude Ministerstvem dopravy schváleno, pak bude na ŘSD, aby provedlo tzv. investorskou přípravu, neboli rozpracování dokumentace pro vlastní realizaci stavby,“ vysvětlil Robin Schinko.

Kromě výše zmíněných úkolů pro jednotlivé účastníky smlouva dále obsahuje pravidla pro majetkoprávní vypořádání po dokončení akce, tedy to, co kterému subjektu připadne: silnice I. třídy (obchvat) budou ve vlastnictví státu, silnice II. třídy (dnešní Budějovická) budou patřit kraji a o místní komunikace se postará město.

Koridor severního obchvatu by měl z větší části své trasy (asi 60 %) vést v tunelu, část, která povede po povrchu, by měla kopírovat severní tangentu tak, jak byla doposud projektována v územním plánu.

V tuto chvíli jsou řešeny tři varianty trasy, jak by koridor mohl vést v prostoru údolí Nového potoka (za právě budovanou čtvrtí Krumlovský Vltavín). Jedna varianta počítá s trasou podél kolejí směrem do CHKO Blanský les, další dvě varianty pracují s přemostěním údolí nad zahrádkářskou kolonií. Od vlakového nádraží by měl obchvat pokračovat již pouze v tunelu: „Což je varianta velmi drahá, ale z našeho pohledu nejšetrnější. Kvůli vzrůstajícím exhalacím trpí již nyní především obyvatelé Špičáku, Domoradic, ale i vedlejší obce Přísečná. Ochrana obyvatel před výfukovými plyny či hlukem z provozu aut jsou důležité argumenty pro to, abychom šli cestou severního obchvatu a vedli dopravu tunelem,“ říká Robin Schinko. Na trase obchvatu je počítáno také se dvěma sjezdy do města, přičemž jeden povede do průmyslové zóny: „to je výhodné zejména pro veškerou nákladní dopravu, navíc by to odlehčilo křižovatce ulic Budějovicka a Tovární,“ vysvětlil místostarosta Schinko. Veřejností a občany města bude zřejmě více využíván druhý sjezd v místě vyústění tunelu nad terénem v místě dnešního vlakového nádraží. Z tohoto prostoru by se dalo napojit Vyšný, sídliště Za Nádražím, případně i Špičák.

Kromě jednaní o vybudování obchvatu Českého Krumlova souběžně probíhají také jednání ke zkapacitnění silnice I/39. 

„Obchvat není otázkou nejbližších 3–5 let, naopak zkapacitnění je opatřením, které by dopravě v Českém Krumlově mělo pomoci co nejdříve,“ míní starosta Alexandr Nogrády. Dle aktuálně rozpracované dokumentace by ke zkapacitnění silnice I/39 mělo přispět především zrušení kruhových objezdů. Ty by byly nahrazeny křižovatkami se semafory, což je současný trend silničního stavitelství. Úpravy by se týkaly křižovatky u Trojice a křižovatky Budějovické ulice s Tovární. Ke zlepšení dopravní situace by mělo přispět také rozšíření vozovky na tři jízdní pruhy v úseku od Špičáku ke Trojici. „Zkapacitnění silnice I/39 by mohlo znamenat zvýšení komfortu dopravy při současném množství aut, kdy jich ve špičce městem projede až 20 tis. denně. Dle prognózy by však do roku 2035 mělo dojít k nárůstu dopravy o 50 %, to už by navrhované technické úpravy v žádném případě neunesly,“ upozorňuje místostarosta Robin Schinko„Kapacitu 30 tis. a více projíždějících aut by měl vyřešit právě severní obchvat,“ dodal.

Zdroj a foto: Město Český Krumlov

,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments