Stav a lov vybraných druhů zvěře v Jihočeském kraji 
Stav a lov vybraných druhů zvěře v Jihočeském kraji v roce 2022 – V jarních kmenových stavech bylo v Jihočeském kraji evidováno téměř 125,1 tis. kusů zvěře. Mezi srstnatou zvěří převládala ze 46,1 % srnčí zvěř, z pernaté zvěře to byly jednoznačně divoké kachny (66,2 %). Odstřeleno bylo celkem 189,2 tis. kusů zvěře, nejčastěji se odstřelem lovila pernatá zvěř – kachny a bažanti.

Jarní kmenové stavy vybraných druhů zvěře v Jihočeském kraji představovaly k 31. 3. 2023 téměř 125,1 tis. kusů zvěře. Meziročně se jejich počty snížily o 4,4 %, tento pokles byl na jihu Čech v mezikrajském srovnání druhý nejprudší. Úbytek nastal celkem v sedmi krajích, největší snížení stavů zvěře zaznamenal Ústecký kraj (−10,1 %). V rámci celé ČR jarní kmenové stavy zvěře, stejně tak jako v předchozím období, poklesly o 1,1 %.

Při bližším pohledu na strukturu vybraných jarních kmenových stavů zvěře v Jihočeském kraji je zřejmé, že srstnatá zvěř jednoznačně převládala nad pernatou zvěří. Podíl srstnaté zvěře na celkovém počtu zvěře v kraji se meziročně zvýšil o 2,2 procentního bodu na 61,1 %. Převažující část z celkového počtu srstnaté zvěře v kraji tvořila srnčí zvěř (46,1 %), jejíž množství meziročně mírně pokleslo (−1,1 %) na 35,2 tis. kusů. Dalšími dvěma početnými skupinami mezi vybranými druhy srstnaté zvěře v kraji byly zajíci, jejichž počet se oproti předchozímu období navýšil o 2,3 %, a černá zvěř. Jarní kmenový stav černé zvěře meziročně poklesl o 8,3 %. Na jihu Čech bychom se také mohli setkat s 1,5 tis. kusy mufloní, 3,3 tis. kusy jelení a 5,2 tis. kusy daňčí zvěře. Výraznou část ve struktuře jarních kmenových stavů pernaté zvěře kraje (66,2 %) představovaly divoké kachny, jejichž počet meziročně poklesl o 7,6 %. Také další početná skupina vybraných druhů pernaté zvěře v kraji zaznamenala úbytek svých jarních kmenových stavů – množství bažantů se snížilo o 13,1 %. Na jarních kmenových stavech vybraných druhů zvěře Česka se jižní Čechy v mezikrajském srovnání podílely 12,8 %. I když se tento jihočeský podíl meziročně snížil o 0,4 %, zůstával mezi kraji třetí nejvyšší. Nejpočetnější stavy byly evidovány ve Středočeském kraji, včetně hl. m. Prahy (18,0 %) a v kraji Jihomoravském (14,4 %).

V Jihočeském kraji se meziročně zvýšil počet odstřelem lovených vybraných druhů zvěře o 3,2 tis. kusů (+1,7 %). Kromě jižních Čech se množství ulovené zvěře zvýšilo i v dalších třech krajích, a to v Plzeňském (+11,5 %), Jihomoravském (+9,9 %) a Středočeském, včetně hl. m. Prahy (+3,1 %). V ostatních krajích ČR bylo oproti předchozímu období uloveno méně zvěře, v rámci celého Česka se počet odstřelem lovených vybraných druhů zvěře snížil o 0,1 %.

Od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 bylo na jihu Čech odstřeleno celkem 189,2 tis. kusů zvěře. Nejčastěji se odstřelem lovila pernatá zvěř – kachny a bažanti. Lov divokých kachen se meziročně zvýšil o 5,9 % a bažantů o 4,9 %, celkem jich bylo uloveno 145,0 tis. kusů. Ze srstnaté zvěře zaznamenal meziroční nárůst odstřel srnčí (+2,2 %), jelení (+7,4 %) a daňčí zvěře (+24,9 %). Naopak zajíců, mufloní a černé zvěře se oproti předchozímu období ulovilo méně – počet odstřelené mufloní zvěře se snížil o 1,0 %, zajíců o 3,2 %, ovšem nejvýrazněji pokleslo množství ulovené černé zvěře (−18,5 %). Jižní Čechy se v porovnání s ostatními kraji ČR podílely největší měrou na celkovém množství odstřelené zvěře v Česku (18,8 %), následovány Středočeským krajem, včetně hl. m. Prahy (18,1 %) a krajem Jihomoravským (15,9 %).

Ve srovnání jednotlivých krajů České republiky se v jižních Čechách nacházel druhý nejpočetnější jarní kmenový stav srnčí zvěře, vyskytovalo se zde 11,9 % srnčí populace Česka. Rovněž tak vykázal Jihočeský kraj druhý nejvyšší podíl odstřelených kusů srnčí zvěře (12,0 %).

Následkem meziročního poklesu jarního kmenového stavu černé zvěře Jihočeský kraj sestoupil ve srovnání s ostatními kraji ČR z první pozice o dvě příčky níže a vykázal tak třetí největší podíl (16,0 %) této zvěře ve svých honitbách. Naproti tomu se meziročně zvýšil o 0,7 procentního bodu podíl kraje na celkovém počtu odstřelených kusů černé zvěře v ČR, přesto zůstal druhý nejvyšší (13,2 %).

Jarní kmenový stav zajíců na jihu Čech byl ve srovnání jednotlivých krajů ČR čtvrtý nejvyšší, tvořil 8,5% podíl na celorepublikové zaječí populaci. Se svým 1,7% podílem v Česku ulovených zajíců se kraj zařadil až na devátou pozici mezi všemi kraji ČR.

V mezikrajském srovnáníse jednoznačně nejvíce divokých kachen v jarním kmenovém stavu nacházelo na jihu Čech. Jejich podíl se meziročně snížil o 0,6 procentního bodu a činil tak 29,5 % z počtu divokých kachen v ČR. Zároveň jich bylo v kraji v mezikrajském srovnání také nejvíce odstřelem uloveno, a to 84,6 tis. kusů (38,2 % ze všech v ČR odstřelených divokých kachen).

Poznámka: O mysliveckém hospodaření podává informaci Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1. 4. daného roku – 31. 3. roku následujícího). Jarní kmenový stav zvěře se uvádí k 31. 3. následujícího roku, v rámci krajů ČR je evidován u vybraných druhů – u jelení, daňčí, mufloní, srnčí a černé zvěře a dále u zajíců, divokých kachen a bažantů. Získané údaje slouží mimo jiné k hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. jejich chovu a lovu. Periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře přispívá k ochraně před vyhubením, ale také pomáhá předcházet nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění).

Zdroj: ČSÚ, Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře – od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023

,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments