Město Tábor vydalo soubor opatření, která se týkají bezpečnosti
V posledních týdnech se vedení města Tábora věnuje řešení bezpečnosti ve veřejném prostoru města Tábor. „Chápeme rozšířené obavy obyvatel, a proto v ucelené a přehledné podobě sdělujeme stěžejní a solidní informace,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Situace v oblasti nádraží a Husova parku dlouhodobě není dobrá. Město, preventisté i represivní složky se jí zabývají průběžně, věnují ji zvýšenou pozornost a v konkrétních případech došlo k zadržení či usvědčení pachatelů trestné činnosti či přestupků. „Jedná se o incidenty, které jsou stejně jako v jiných městech, kde se vyskytují, pro obyvatele velmi nepříjemné a pro samosprávu nepřijatelné a netolerovatelné,“ zdůraznil starosta Tábora.

Dodal, že vedení města se také zaměří se na vyvracení či vysvětlování nepravdivých nebo neúplných informací, které zbytečně mohou způsobovat pocity strachu obyvatel. „I to se bohužel v souvislosti s těmito jevy děje,“ uvedl Štěpán Pavlík.

V minulém roce rozdali strážníci v Táboře celkem 1 795 pokut za přestupky a přijali 393 oznámení. U 551 přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití pak zasahovali státní policisté. Vyplývá to z policejních statistik, které obdržela táborská radnice.

Jaká opatření město Tábor přijalo, nebo plánuje v nejbližší době
 • 1. Intenzivní dohled a střídání hlídek Městské policie a Policie ČR u nádraží v hodinových intervalech a rozšíření času jejich nezbytné osobní přítomnosti v oblasti od 15.00 do 23.00 hodin nad rámec obvyklého zřetele pro toto místo
 • 2. Rozšíření kamerového systému v oblasti Husova parku a zvýšený dohled dispečera na stávající kamery po 24 hodin
 • 3. Upřednostnění pozornosti Městské policie k lokalitám obou nádraží, nábřeží nádrže Jordán, Holečkových sadů a dvou hlavních sídlišť Pražského a Nad Lužnicí se snahou nezanedbávat ostatní nezbytné činnosti dané zákonem
 • 4. Dokončení přípravy Denního osvětového centra a Nočního stanoviště Městské policie v objektu restaurace Černá perla nedaleko břehu Jordánu
 • 5. Jednání s vlastníky budov vlakového nádraží, autobusového nádraží a obchodního domu Dvořák o zavedení, posílení nebo rozšíření kvalitnější a důslednější ochrany pořádku v těchto budovách. Apelovat na zvýšenou pozornost najatých Security agentur
 • 6. Pokračování přípravy kontroly parkování pomocí skenovacího auta, a tím pádem osvobození strážníků od této povinnosti ve prospěch jejich každodenní práce v ulicích
 • 7. Brzká úprava prostředí parku – prořezání clonící vegetace a výměna sodíkových lamp za výraznější LED žárovky veřejného osvětlení, pokračování přípravy architektonické soutěže na zásadní budoucí úpravu tohoto exponovaného místa
 • 8. Aktivní komunikace hlídek policie o potřebách přímých uživatelů tohoto prostoru – s cestujícími i v místě bydlícími občany, s provozovateli obchodů a sídlícími firmami
 • 9. Posouzení možnosti dalšího navýšení potřebného počtu stavu strážníků Městské policie. S tím souvisí diskuze v radě i zastupitelstvu o zařazení souvisejícího opatření do rozpočtu města
 • 10. Zostření činnosti speciálních týmů Policie České republiky zaměřených na problémovou mládež a potírání distribuce drog, zvýšené kontroly prodeje alkoholu mladistvým
 • 11. Důsledná kontrola chování bezdomovců a dodržování vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti v určených zónách
 • 12. Posílení přímé terénní činnosti streetworkerů (sociálních pracovníků, jejichž „kanceláří“ je přirozené prostředí klientů) a specializovaných organizací v oblasti
 • 13. Příprava instalace kamer v autobusech MHD, které umožní monitorování prostředí nejen uvnitř vozů, ale také sledování směru jízdy a nástupišť.
 • 14. Součinnost aktivních občanů v rolích svědků závadového chování s policií na linkách 156 a 158, přímé a pohotové ohlašování těchto událostí
Co se od roku 2021 až dosud zavedlo
 • a) Běžná kriminalita se 15 let snižuje, ale problémy v rodinách narůstají. Jejich projevem je také zvýšený počet případů verbální šikany a provokací mladistvých ve veřejném prostoru
 • b) Pravidelně se konají jednání bezpečnostní rady, odborných komisí i specializovaných pracovních skupin
 • c) Klíčové působící organizace, policie i školy zvyšují aktivitu prevence
 • d) Vedení města zajistilo zvýšení výkonu služby policie v problémových lokalitách
 • e) K Městské policii nastoupil asistent prevence kriminality, přímo na úřadu působí romští poradci pro práci v terénu
 • f) Město investovalo další 2 mil. do kamerového systému Městské policie
 • g) Město Tábor bude vydávat přesnější a četnější informace do médií, vytvořilo Manuál aktivního občana jako pomoci k okamžitému zásahu policie na místě i rychlému usvědčení pachatele
 • h) Vzniká pracovní tým „Mládež“ na územním odboru Policie České republiky v Táboře
 • ch) Městská policie má po letech plný stav členů sboru
 • i) Město Tábor dlouhodobě podporuje v desítkách milionů kulturu, sport a školství pro kvalitní využití volného času, podporuje sociální organizace pracující s problémovou mládeží

Zdroj: TZ Město Tábor

,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments