Opevnění břehů Vltavy si vyžaduje pozornost chodců a cyklistů
České Budějovice – Opevnění břehů Vltavy si vyžaduje pozornost chodců a cyklistů. Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulici U Staré trati, U Voříškova dvora a na Vltavském nábřeží. Důvodem je opevnění svahů plavební dráhy.

Práce jsou v gesci Povodí Vltavy, státního podniku. Podle jeho sdělení je cílem stavby zamezení, případně minimalizování tvorby břehových nátrží a porušování břehových svahů, které jsou celoročně způsobovány vlivem plavby, vysokých průtoků a ledových jevů. Zamezení bude provedeno dvěma způsoby. V místech, kde jsou erozní vlivy méně významné, dojde ke snížením sklonů stávajících břehů a proti tomu v nejvíce dotčených místech, bude proveden kamenný zához z materiálu, který je na stavbu dovážen. Ostatní vhodný materiál, jako například zemina, ornice a štěrk, nacházející se v současné době na březích, bude následně použit na rekultivaci dotčeného území.

Samotné práce budou probíhat na pravém břehu v délce asi 800 metrů U Voříškova dvora a na levém břehu pod a nad Novým mostem na silnici Strakonická v celkové délce přibližně 1290 metrů a také u vývaziště Lannovy loděnice v úseku dlouhém asi 800 metrů.

Dokončením stavby bude zajištěna bezpečná rekreační plavba a zároveň dojde ke zlepšení přístupu k hladině řeky z přilehlých břehů. Ukončení stavebních prací je plánováno do října 2024, ale zhotoviteli se dílo daří a podle jeho aktuálního vyjádření bude mít snahu práce dokončit do nástupu letošního léta tak, aby byla co nejméně dotčena rekreační sezóna. Tato akce si vyžádá celkové finanční náklady ve výši 22,8 milionu korun a je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Cyklisty a chodce prosíme o pochopení, dodržování dopravního značení a o zvýšenou pozornost v této frekventované lokalitě.

Zdroj a foto: Město České Budějovice

,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments