Jindřichův Hradec opět získal významné ocenění pro školy a školská zařízení v oblasti bezpečnosti

Město Jindřichův Hradec se v minulých dnech opět dočkalo významného ocenění pro školy a školská zařízení v oblasti bezpečnosti.

V průběhu roku 2020 byl spuštěný projekt pod názvem „Bezpečná organizace“, který se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní politiky v organizacích. Realizátorem projektu je auditní a poradenská společnost 2K CONSULTING s.r.o., která měla možnost auditovat všechny příspěvkové organizace pro oblast školství. Výsledkem spolupráce je zjištění, že tyto organizace splňují výstupy pro dozorové orgány, které pro tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR) a kybernetickou bezpečnost.

Audit pro tento rok 2023 byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření včetně souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Bezpečnostní auditoři kromě konzultací se statutárními zástupci těchto příspěvkových organizací v rámci realizace projektu stihli proškolit i pedagogické i nepedagogické pracovníky, kde se zaměřili hlavně na řešení bezpečnostních incidentů a řešení praktických problémů a dotazů pro oblast školství.

Projekt je postavený na spolupráci s vedením města, škol a školských zařízení, kde dané výstupy k organizacím konzultujeme s odborem školství a jinými odborníky pro oblast bezpečnosti i v oblasti krizového řízení, oddělení IT. Organizace obdrží zároveň protokol o kontrole, kde jsou uvedeny jednotlivé oblasti, na které se auditoři v oblasti ochrany osobních údajů zaměřili.

Získání tohoto ocenění bude školám přinášet výhodu v podobě využití ochranné známky a zařazení mezi organizace, které z řad zaměstnanců, rodičů dětí a přátel školy a široké veřejnosti, lze považovat za bezpečné i z hlediska tvorby a dodržování bezpečnostních pravidel a standardů, ke kterém se organizace zavázaly.

„Organizace, které toto ocenění obhájily, budeme prezentovat jako příklady dobré praxe na konferencích MŠMT ČR, ČŠI a NPI, protože opravdu splňují podmínky, které jsou dány zákonem a k této problematice přistupují zodpovědně, zároveň věřím, že se do projektu zapojí i další organizace, protože spuštění projektu má mezi řediteli škol a školských organizací pozitivní ohlasy“, uvedl na závěr garant projektu, Bc. Radek Kubíček, MBA.

Oceněné základní a mateřské školy:

  • 1. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Růžová 39
  • 2. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209
  • 3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594
  • 4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Röschova 1120
  • Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121
  • Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160
  • Základní škola Jindřichův Hradec III, Jarošovská 746
  • Základní škola Jindřichův Hradec IV, Vajgar 592
  • Základní škola Jindřichův Hradec V, Vajgar 692
  • Základní škola Jindřichův Hradec VI, Větrná 54

Zdroj a foto: Město Jindřichův Hradec

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments