Výsledky chovu skotu v Jihočeském kraji v roce 2023
Výsledky chovu skotu v Jihočeském kraji – V zemědělských podnicích Jihočeského kraje se k 31. prosinci 2023 chovalo celkem 215,3 tis. kusů skotu. Jejich počet zaznamenal meziroční snížení o 2,5 %. Na jihu Čech se vyrobilo celkem 395,5 mil. litrů mléka a 26,0 tis. t ž. hm. jatečného skotu.

Ke konci roku 2023 se v jihočeských zemědělských podnicích chovalo 215,3 tis. kusů skotu, jejich podíl na celkovém počtu v ČR chovaného skotu meziročně mírně poklesl o 0,2 procentního bodu na 15,7 %. V porovnání s ostatními kraji ČR byl tento podíl, shodně s předchozím rokem, druhý nejvyšší. Krávy se na celkovém stavu skotu v Jihočeském kraji podílely 41,4 %.

Množství chovaného skotu se na jihu Čech ke konci roku 2023 proti předchozímu období snížilo o 2,5 %. Stejně tak jako v Jihočeském kraji, stavy skotu poklesly ve většině krajů ČR. Nejprudší pokles byl evidován na Karlovarsku (−5,0 %), Plzeňsku (−3,4 %) a Liberecku (−3,3 %). Naproti tomu se stavy skotu meziročně zvýšily pouze ve dvou krajích, a to v Královéhradeckém (+0,9 %) a Středočeském, vč. hl. m. Prahy (+1,7 %). V Česku bylo souhrnně chováno téměř 1,37 mil. kusů skotu, jejich celkový počet meziročně poklesl o 1,5 %.

Početní hranici dvou set tisíc kusů skotu dlouhodobě přesahuje spolu s Jihočeským krajem ještě Kraj Vysočina. Ten měl v mezikrajském srovnání nejpočetnější stádo skotu, které čítalo více než 218,9 tis. kusů zvířat. Podíl Kraje Vysočina na celkovém počtu v ČR chovaného skotu ke konci roku 2023 činil 16,0 %. Naproti tomu nejméně skotu bylo chováno v krajích Karlovarském (2,6% podíl na ČR) a Ústeckém (2,9 %).

Průměrné stavy krav v počtu 90,9 tis. kusů v roce 2023 v Jihočeském kraji meziročně poklesly o 2 569 kusů (−2,7 %). Přitom se mírně zvýšil počet dojených krav o 611 kusů (+1,3 %), naproti tomu počet ostatních krav poklesl o 3 180 kusů (−6,7 %). Situace byla tedy opačná než v roce 2022, kdy se počet dojených krav mírně snížil a naproti tomu počet ostatních krav se navýšil. Vývoj v Česku byl obdobný jako v Jihočeském kraji. Průměrné stavy krav se proti roku 2022 snížily o 1,2 % na 578,9 tis. kusů, počet dojených krav se zvýšil o 1,1 % a počet krav ostatních poklesl o 4,9 %.

V mezikrajském srovnání se zvýšily průměrné stavy krav pouze ve třech krajích, a to Jihomoravském (+1,8 %), Královéhradeckém (+0,9 %) a nepatrně také ve Středočeském, vč. hl. m. Prahy (+0,1 %). Ve všech ostatních krajích došlo ke snížení; nejvíce v Karlovarském kraji (−5,3 %). Na jihu Čech byl tento pokles druhý nejprudší, přesto si Jihočeský kraj udržel se svým 15,71% podílem na průměrném stavu krav v ČR první příčku na pomyslném žebříčku krajů. Na druhé pozici setrval Kraj Vysočina (15,65 %).

Množství vyrobeného mléka v Jihočeském kraji dlouhodobě stoupá. V roce 2023 se v kraji vyrobilo více než 395,5 mil. litrů, v porovnání s předchozím obdobím to bylo o 15,1 tis. litrů více (+4,0 %). Množství vyrobeného mléka úzce souvisí s dojivostí krav; průměrná denní dojivost se na jihu Čech meziročně zvýšila o 2,6 % na 23,1 litru. Průměrná roční dojivost tak činila 8,4 tis. litrů. Výroba mléka se zvýšila ve všech krajích Česka, nejvýrazněji v Karlovarském (+8,7 %) a Ústeckém kraji (+6,9 %). V Česku se celkově zvýšila o 4,1 %.

Na jihu Čech se v roce 2023 prodalo téměř 380,0 mil. litrů mléka, prodej se zvýšil o 3,7 %. Tržnost mléka (podíl prodeje mléka na jeho výrobě) oproti předchozímu období poklesla o 0,3procentního bodu na 96,1 %.

V Česku bylo v roce 2023 celkem vyrobeno 3 383,9 mil. litrů mléka; tržnost mléka činila 97,2 %. Z porovnání jednotlivých krajů vyplývá, že výrazně nejvyšší podíl (18,9 %) na prodeji mléka zemědělského sektoru ČR měl Kraj Vysočina, prodalo se zde 622,5 mil. litrů. V pořadí druhý nejvyšší podíl (12,6 %) vykázal Středočeský kraj, vč. hl. m. Prahy s prodejem 412,8 mil. litrů mléka. Podíl Jihočeského kraje na prodeji mléka zemědělského sektoru ČR byl třetí nejvyšší – tvořil 11,6 %.

V roce 2023 se v Jihočeském kraji narodilo 87,9 tis. telat, z nichž 5,7 tis. uhynulo do 3 měsíců věku. Bylo tak celkem odchováno 82,2 tis. telat. V přepočtu na 100 krav přišlo na svět 96,7 telat, z nichž se odchovalo 90,4 kusů.

Výroba jatečného skotu na jihu Čech v roce 2023 přesáhla 26,0 tis. tun živé hmotnosti, oproti předchozímu období se zvýšila o 808 tun (+3,2 %). Počet poražených jatečných zvířat meziročně stoupl o 2,8 % na 47,0 tis. kusů. Jižní Čechy se účastnily na republikové výrobě jatečného skotu (t ž. hm.) druhým nejvyšším podílem (15,3 %) hned za Krajem Vysočina (16,4 %).

V Česku produkce souhrnně stoupla o 0,1 % na 170,4 tis. t ž. hm. V mezikrajském srovnání se výroba jatečného skotu (t ž. hm.), podobně jako v jižních Čechách, zvýšila v dalších čtyřech krajích. Nejvíce navýšil výrobu Olomoucký (+6,9 %) a Karlovarský kraj (+4,1 %). V jižních Čechách bylo v roce 2023 zvýšení výroby jatečného skotu (t ž. hm.) oproti předchozímu období třetí nejprudší. Naproti tomu se výroba jatečného skotu nejvíce snížila v Ústeckém (−7,4 %) a Libereckém kraji (−3,2 %).

Další informace: Chov skotu – 2. pololetí 2023 

Zdroj: ČSÚ

,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments