Nezaměstnanost v Jihočeském kraji
V Jihočeském kraji bylo na úřadech práce ke konci měsíce července 2023 evidováno celkem 11 494 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,6 % a mezi kraji byl nejnižší. Oproti konci měsíce června byl zaznamenán mírný nárůst počtu uchazečů (+5,0 %) a mírné snížení počtu volných pracovních míst (−1,0 %).

Ke konci července 2023 byl v ČR podíl nezaměstnaných osob 3,5 %. V rámci mezikrajského srovnání byla k 30. 7. 2023 zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v krajích Ústeckém a Moravskoslezském. Meziměsíčně se nezaměstnanost mírně zvýšila ve všech krajích ČR.

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadalo k 31. červenci v celé ČR 0,9 uchazeče. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy opět vykázalo hlavní město Praha (0,3 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na 1 pracovní místo připadalo 3,3 uchazečů.

Na území Jihočeského kraje bylo ke konci měsíce července evidováno 11 494 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 10 267 osob. V porovnání s minulým měsícem se počet nezaměstnaných osob v kraji mírně zvýšil (+5,0 %). Obdobný trend vykazovaly všechny jihočeské okresy, kromě okresu Prachatice. Výraznější nárůst uchazečů o zaměstnání byl zaznamenán zejména v okrese Jindřichův Hradec (+7,4 %).

Meziročně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji o 8,7 %. Nárůst byl zaznamenán ve většině okresů Jihočeského kraje. Pouze v okrese Tábor došlo k mírnému poklesu počtu uchazečů o zaměstnání (−0,2 %). Průměrná délka evidence uchazeče byla 332,4 dní.

Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 89,3 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že v červenci 2023 bylo na jihočeských úřadech práce nově zaregistrováno 2 042 osob a 1 494 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 908 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho téměř 64 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/ počet obyvatel ve věku 15–64 let) dosáhl koncem července v Jihočeském kraji hodnoty 2,6 %. V rámci mezikrajského srovnání to byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob. Naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Ústeckém kraji.

V Jihočeském kraji v červenci 2023 mezi nezaměstnanými převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 58,4 %. Nejvyšší podíl žen byl uveden v okrese Písek.

Mezi uchazeči o zaměstnání bylo v srpnu 4,6 % absolventů škol a mladistvých a 16,4 % osob se zdravotním postižením.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo necelých 35,6 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 10 280 Kč.

Ke konci července bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 14 300 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 25,5 %. Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. červenci 2023 v Jihočeském kraji 0,8 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji).

Zdroj: ČSÚ, více informací Integrovaný portál MPSV

,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments