Bytová výstavba v Jihočeském kraji v roce 2023

Bytová výstavba v Jihočeském kraji – V roce 2023 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 2 017 bytů, meziročně to bylo o 36 bytů více. Dokončeno bylo 2 368 bytů, což bylo o 356 bytů více než ve stejném období předchozího roku.

Zahájené byty

V celém Česku byla v roce 2023 zahájena výstavba 35 700 bytů, meziročně došlo k poklesu o 15,5 %. Pouze dva kraje zaznamenaly zvýšení počtu zahájených bytů, nejvíce se to projevilo v Karlovarském kraji, kde počet zahájených bytů vzrostl o 12,4 %. Druhým byl Jihočeský kraj, kde bylo zahájeno o 1,8 % bytů více než v předchozím roce. Nejvýraznější pokles zahájené bytové výstavby zaznamenal Olomoucký kraj (−36,6 %).

V Jihočeském kraji bylo v roce 2023 zahájeno 2 017 bytů, což bylo meziročně o 1,8 % více. Jižní Čechy se na celorepublikové bytové výstavbě podílely 5,6 % a v žebříčku krajů se zařadily na páté místo.

V kraji výrazně převažovala zahájená nová výstavba (82,0 %), jejíž podíl byl nejvyšší na Písecku (93,6 %), nejnižší byl na Táborsku a Prachaticku, kde se pohyboval kolem 72 %. V těchto okresech byly  byty klasifikované jako změna dokončených staveb  zastoupeny ve větší míře

Mezi zahájenými byty v kraji převažovala výstavba bytů v nových rodinných domech. Zahájeno jich bylo 964 a na celkové výstavbě kraje se podílely z necelé poloviny. Meziročně se jejich počet snížil o více než čtvrtinu.

Významný nárůst naopak zaznamenala výstavba bytů v nových bytových domech. V roce 2023 jich na jihu Čech bylo zahájeno 600, což byl oproti roku 2022 téměř dvojnásobek.

Napříč jihočeskými okresy byla situace rozdílná. Nárůst počtu zahájených bytů oproti roku 2022 vykázaly pouze tři okresy, což se nejvýrazněji projevilo na Písecku, kde se objem zahájené výstavby meziročně zdvojnásobil. Vysoký nárůst počtu zahájených bytů vykázal také okres Český Krumlov. Na jeho území bylo meziročně zahájeno o téměř 90 % bytů více a na celkové výstavbě kraje se podílel nejvíce (22,7 %).

Nejhlubšího propadu dosáhl okres České Budějovice, kde bylo meziročně zahájeno o 41,6 % bytů méně, i přesto se tento okres na zahájené bytové výstavbě v kraji podílel z 18,0 % a na pomyslném žebříčku v rámci kraje se umístil na druhé příčce.

Podíl zahájených bytů v nových rodinných domech na celkové výstavbě se napříč jihočeský­mi okresy lišil, přičemž převažoval v pěti z nich. Zatímco na Českobudějovicku byl netradičně nejvyšší a přesáhl 70 %, na Českokrumlovsku byla pouze pětina zahájených bytů v nových rodinných domech.

Nejvíce bytů v nových bytových domech bylo zahájeno na území okresu Český Krumlov. Ten se na celkovém počtu těchto bytů v kraji podílel více než z poloviny, přičemž meziročně zde došlo k markantnímu nárůstu výstavby bytů tohoto typu. V roce 2022 bylo na Českokrumlovsku v bytových domech zahájeno pouhých 17 bytů, zatímco v roce 2023 to bylo o 300 bytů více. Nejméně bytů v bytových domech bylo zahájeno na Písecku (21).

Dokončené byty

V České republice bylo v roce 2023 dokončeno 38 082 bytů a meziročně došlo k poklesu o 3,3 %. Oproti roku 2022 se zvýšil počet dokončených bytů pouze v pěti krajích, přičemž nejvyšší hodnoty dosáhl kraj Jihočeský.(+17,7 %). Nejvýraznější propad proti loňsku byl zaznamenán v Olomouckém kraji (−20,7 %).

V Jihočeském kraji bylo v roce 2023 dokončeno 2 368 bytů. Podíl kraje na dokončené výstavbě v ČR činil 6,2 %, což ho řadilo na šesté místo v mezikrajském srovnání. Proti předchozímu roku bylo v kraji dokončeno o téměř 18 % bytů více a nárůst byl mezikrajském srovnání nejvyšší..

V jižních Čechách bylo zkolaudováno 1 424 bytů v nových rodinných domech, přičemž mezi­ročně došlo k nárůstu o 11,3 %. V kraji tradičně převažovaly dokončené byty tohoto typu a jejich podíl na celkové dokončené výstavbě činil 60,1 %.

Poměrně výrazný nárůst byl zaznamenán u počtu dokončených bytů v nových bytových domech, když meziročně jich bylo zkolaudováno o 37,0 % více. Dokončené byty tohoto typu byly zaznamenány ve všech okresech.

Nejvíce se na počtu dokončených bytů v kraji podílel okres České Budějovice (34,2 %), nejmenší podíl byl zaznamenán na Jindřichohradecku (7,6 %). Meziroční nárůst počtu dokončených bytů zaznamenalo pět okresů, nejvíce se to projevilo na Strakonicku, kde byl zkolaudován více než dvojnásobek bytů. Největší pokles oproti předchozímu roku byl zaznamenán na Českobudějovicku (−15,0 %).

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech jihočeských okresech kromě Českokrumlovska, kde podíl těchto bytů na celkové výstavbě okresu přesáhl jen nepatrně třetinu. Naopak na území okresu Jindřichův Hradec bylo dokončeno téměř 80 % bytů tohoto typu.

Nejvyšší podíl dokončených bytů v nových bytových domech na výstavbě okresu byl zaznamenán na Českokrumlovsku (59,0 %). Nejmenší podíl zkolaudovaných bytů tohoto typu vykázal okres Tábor (5,1 %), kde jich bylo dokončeno pouze 16.

Další informace: Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení – časové řady

Zdroj: ČSÚ

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments