Český Krumlov: Čistírna odpadních vod a její budoucnost
Český Krumlov – Čistírna odpadních vod a její budoucnost. Částka 210 mil. Kč za ČOV a obchvatný kanál se nyní nemalou měrou podepisuje na ceně vodného a stočného, která se mezi lety 2020 a 2023 zvedla z 78,86 Kč/m3 na 112,65 Kč/m3.

Prodej strategického závodu bez nároků na jakoukoliv reklamaci

Koupi provázely pochyby a nejasnosti, a to i kvůli některým ujednáním ve smlouvě: „Závod je prodáván, jak stojí a leží bez jakýchkoli záruk či ujištění ze strany Prodávajícího. (…) Kupující nemá nárok na jakoukoli slevu z Kupní ceny ani jiný nárok z vadného plnění zejména ani v případě, že dodatečně vyjde najevo, že některá z dílčích složek Závodu neodpovídá původním předpokladům Kupujícího (…).“ Taková součást smlouvy měla být alarmující pro všechny, kteří pro ni zvedli ruku. Toto se nyní jasně ukazuje při přípravách rekonstrukce.

Nezbytná rekonstrukce ČOV s otazníky

Ujištění, že pro rekonstrukci třicetileté ČOV bude stačit zhruba 50 milionů korun, se ukazují jako lichá. Současná studie společnosti Sweco Praha uvádí, že po podrobném seznámení se skutečným stavem ČOV bude cena rekonstrukce dvojnásobná, tj. v kvalifikovaném odhadu zhruba 107 milionů korun. Město na takovou rekonstrukci nemá vlastní prostředky. Současná koncese však neumožňuje využití dotačních titulů.

Koncesní smlouva mezi městem a ČEVAK neumožňuje čerpání dotace na obnovu

Koncesní řízení, které bylo v roce 2021 dovršeno podpisem smlouvy mezi městem a společností ČEVAK, nesplňuje podmínky pro získání dotace na obnovu. Nebude jednoduché se s danou situací vypořádat. Ostatně stejně, jako se potýkáme s dodatky, které následně upravují dohody z koncesní smlouvy.

Ten první umožnil ČEVAKu nepoužívat běžné ohodnocovací tabulky a společnosti ČEVAK tak byl vystaven bianco šek na to, aby si cenu určovala sama „dle jakékoliv cenové soustavy“. „Provozovatel tak ad absurdum může vytvořit vlastní cenovou soustavu, která nebude nijak korespondovat s reálnými cenami na trhu stavebních prací (…),“ říká právní stanovisko a upřesňuje, že by takový dodatek smlouvy mohl měnit ekonomickou rovnováhu ve prospěch provozovatele, tj. společnosti ČEVAK.

Dodatek číslo tři se dle právní analýzy jeví dokonce jako nezákonný, protože rozšiřuje koncesi o stavební práce a opravu hlavní budovy ČOV, kdy náklady na tuto opravu budou dle odpisů rozpuštěny do plateb odběratelům a případný neodepsaný zbytek po konci koncese z odhadovaných 8 mil. Kč uhradí město. A to bez výběrového řízení na zhotovitele. K tomu podotýkám, že tento dodatek byl schválen radou města až po volbách do zastupitelstva, kdy předchozí vedení již tušilo, že ve vedení města již nebude.

Na závěr už jen zbývá popřát bývalému tajemníkovi a neúspěšné dvojce kandidátní listiny KDU-ČSL Radimu Roučemu mnoho pracovních úspěchů v nové pozici ředitele pro strategický rozvoj společnosti ČEVAK.

Autor: Jan Novák, radní a zastupitel města Český Krumlov

,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments