Na jihu Čech bylo evidováno 153 431 ekonomických subjektů
Ekonomické subjekty v Jihočeském kraji – Ke konci roku 2023 bylo na jihu Čech evidováno 153 431 ekonomických subjektů. Jejich počet se meziročně snížil o 9,4 %.

Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, jenž je vytvářen a spravován Českým statistickým úřadem podle §20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, dále fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou. Ke konci roku 2023 bylo v Česku vedeno více než 2,8 mil. ekonomických subjektů, jejich celkový počet meziročně poklesl o 6,6 %.

V Registru ekonomických subjektů bylo k 31. 12. 2023 v Jihočeském krajievidováno 153 431 subjektů. U 59,0 % z nich byla zjištěna aktivita v rámci statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů. Počet ekonomických subjektů na jihu Čech meziročně výrazně poklesl, a to o 9,4 % (−15 829 jednotek). V mezikrajském srovnání byl v jižních Čechách tento pokles třetí největší. Situace byla tedy opačná než v předchozím roce 2022, kdy počet subjektů vzrostl o 0,4 % (+612 jednotek).

Ke snížení počtu ekonomických subjektů došlo ve všech krajích ČR; nejprudší pokles byl evidován ve Zlínském (−9,8 %) a Královéhradeckém (−9,5 %) kraji. Naproti tomu nejmenší meziroční snížení (−2,2 %) zaznamenala Praha. V hlavním městě Praze sídlilo 23,4 % ekonomických subjektů (655 855) ze všech v RES evidovaných jednotek a jejich podíl byl v mezikrajském srovnání výrazně nejvyšší. Jako druhý se v pomyslném žebříčku krajů umístil Středočeský kraj se svým 12,1% podílem, následován Jihomoravským krajem (11,3 %). Právnické a fyzické osoby na jihu Čech tvořily 5,5 % ze všech subjektů sídlících v ČR.

V Jihočeském kraji se fyzické osoby podílely 75,5 % na počtu všech ekonomických subjektů kraje. V porovnání s předchozím obdobím se počet fyzických osob na jihu Čech snížil o 12,4 %. Jednoznačně mezi nimi převažovali soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona (s 87,9% podílem na fyzických osobách kraje) nad zemědělskými podnikateli (4,4 %) a fyzickými osobami provozujícími jinou podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (6,5 %). Zahraniční fyzické osoby a odštěpné závody zahraničních fyzických osob se podílely 1,2 % na všech fyzických osobáchregistrovaných v Jihočeském kraji.

Právnické osoby tvořily 24,5 % subjektů v kraji, jejich počet se meziročně zvýšil o 1,6 %. Výrazný, a to 52,3% podíl mezi právnickými osobami zaujímaly obchodní společnosti, mezi nimi zcela jasně převažovaly společnosti s ručením omezeným.

Při pohledu na Česko jako celek ke konci roku 2023 bylo v RES souhrnně vedeno o 9,7 % méně fyzických osob než v předchozím roce, naproti tomu se mírně zvýšil počet podnikajících právnických osob (+1,7 %). Podíl fyzických osob na počtu všech ekonomických subjektů ČR činil 70,3 %.

Jednoznačně nejvíce podnikatelských subjektů se v meziokresním srovnání v rámci Jihočeského kraje nacházelo v okrese České Budějovice, a to 51 836. Subjekty v tomto okrese tvořily 33,8% podíl ze všech subjektů v kraji. Všechny okresy jižních Čech vykázaly úbytek ekonomických subjektů oproti konci roku 2022.

V rámci jednotlivých území kraje byl nejvyšší podíl fyzických osob evidován v okrese Strakonice (78,3 %), naproti tomu nejnižší byl registrován v okrese České Budějovice (72,6 %). Podíl soukromých podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona byl nejvyšší v českobudějovickém okrese (88,6 %), naopak nejméně živnostníků bylo na Prachaticku (85,3 %). Prachatický okres se vyznačoval výrazně nejvyšším podílem zemědělských podnikatelů – fyzických osob (7,7 %), kdežto v okrese České Budějovice se zemědělští podnikatelé podíleli na celkovém množství fyzických osob daného okresu nejmenší měrou z celého Jihočeského kraje (2,5 %).

Nejvyšší podíl právnických osob byl v okrese České Budějovice (27,4 %), naopak nejnižší byl na Strakonicku (21,7 %). Obchodní společnosti se na celkovém počtu právnických osob daných okresů nejvíce podílely v okrese České Budějovice (61,6 %) a nejméně v okrese Strakonice (41,7 %).

Necelá polovina ekonomických subjektů v kraji (48,7 %) vykázala v kategorii počtu zaměstnanců svou velikost; převážná většina z nich uvedla stav bez zaměstnanců (80,7 %). Mezi subjekty se zaměstnanci převládaly tzv. mikropodniky (1–9 zaměstnanců). V kraji zaměstnávalo 250 a více zaměstnanců celkem 117 podniků, přičemž 52 z nich se nacházelo v okrese České Budějovice.

Ve struktuře dle převažující ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE převládalysubjekty, které spadaly do odvětví velkoobchodu a maloobchodu; opravy a údržby motorových vozidel. Jejich podíl na počtu všech ekonomických subjektů kraje činil 14,2 %. Druhým nejvíce zastoupeným odvětvím činnosti bylo stavebnictví (12,9 %) a třetím průmysl (12,2 %). Čtvrtou nejpočetnější skupinu tvořily jednotky zabývající se profesní, vědeckou a technickou činností (11,8 %).

Převážná většina skupin subjektů vedených v RES dle uvedené převažující ekonomické činnosti se ke konci roku 2023 početně snížila. Největší meziroční početní snížení zaznamenala skupina ekonomických subjektů, která jako svou převažující činnost uvedla velkoobchod a maloobchod; opravu a údržbu motorových vozidel (−20,0 %). Druhý a třetí nejvýraznější pokles byl zaznamenán v oblasti ubytování, stravování a pohostinství (−14,8 %) a stavebnictví (−12,4 %). Naproti tomu pouze u dvou odvětví činnosti došlo k meziročnímu navýšení počtu ekonomických subjektů. Jednou z nich je podnikání v oblasti informačních a komunikačních činností, zde se počet jednotek zvýšil o 1,4 %. Podnikání v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví označilo jako svou převažující ekonomickou činnost o 169 % více jednotek než v roce předchozím. Počet těchto subjektů v kraji tak stoupl na 2 779, na počtu ekonomických subjektů kraje se podílel 1,8 %.

Další informace:

Zdroj a foto: ČSÚ

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments