Stavební povolení vydaná v Jihočeském kraji v roce 2023
Stavební povolení vydaná v Jihočeském kraji v roce 2023 – V roce 2023 vydaly stavební úřady v Jihočeském kraji 6 397 stavebních povolení, tedy o 5,7 %  méně proti předchozímu roku. Předpokládaná orientační hodnota povolených staveb v kraji činila 23,0 mld. Kč a byla meziročně o 14,4 % vyšší. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 3 596 tis. Kč.

V Česku bylo v roce 2023 vydáno 77 399 stavebních povolení, přičemž došlo k meziročnímu poklesu o 10,1 %. K propadu počtu stavebních povolení proti předchozímu roku došlo ve všech krajích. Nejvýraznější snížení zaznamenal Středočeský kraj (−15,6 %), přestože v absolutních číslech zde bylo stavebních povolení vydáno nejvíce (14 011).

Jihočeském kraji se v roce 2023 počet vydaných stavebních povolení meziročně snížil o 5,7 %. Celkem jich bylo vydáno 6 397, což představovalo více než 8 % ze všech stavebních povolení vydaných v Česku. Tento podíl byl mezi kraji čtvrtý nejvyšší.

V jižních Čechách v roce 2023 připadala více než polovina vydaných stavebních povolení na budovy. Z celkového počtu bylo téměř 29 % povolení vydáno na stavby bytových budov a necelá čtvrtina na stavby budov nebytových.

Ve většině jihočeských okresů došlo k meziročnímu poklesu počtu vydaných stavebních povo­lení, pouze na Písecku a Prachaticku se počet vydaných stavebních povolení zvýšil, přičemž v okrese Písek to bylo o více než čtvrtinu, v okrese Prachatice činil nárůst 12,3 %. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Tábor, meziročně zde došlo k úbytku počtu vydaných stavebních povolení o pětinu.

Nejvyšší (více než pětinový) podíl na počtu vydaných povolení v kraji zaznamenal okres České Budějovice. Na opačném konci pomyslného žebříčku se umístily okresy Český Krumlov (9,0 %) a Prachatice (8,8 %).

Více než tisíc stavebních povolení bylo vydáno úřady v okresech České Budějovice a Jindři­chův Hradec.

Orientační hodnota staveb (OHS), na které bylo v roce 2023 vydáno stavební povolení, dosáhla v Česku 601,7 mld. Kč a meziročně vzrostla o necelých 17 %. Téměř ve všech krajích Česka byl zaznamenán nárůst orientační hodnoty povolených staveb oproti roku 2022, nejvýrazněji se to projevilo v Olomouckém kraji, kde se OHS zvýšila o více než polovinu. Ve čtyřech krajích došlo k meziročnímu poklesu OHS, nejvýraznější byl v Královéhradeckém kraji, kde se OHS snížila o více než čtvrtinu.

V Jihočeském kraji v roce 2023 dosáhla orientační hodnota staveb 23,0 mld. Kč a proti předchozímu roku vzrostla o 14,4 %. Také průměrná hodnota na jedno stavební povolení zaznamenala poměrně výrazný meziroční nárůst (+21,3 %) a činila 3 596 tis. Kč. I přesto byla nejnižší v celém Česku a jako jediná nedosáhla hodnoty 4 mil. Kč. Ve srovnání s republikovým údajem byla průměrná hodnota stavby na 1 povolení v kraji nižší o 4,2 mil. Kč.

Nejvyšší měrou se na celkové orientační hodnotě staveb kraje podílel okres České Budějovice (23,9 %). Nejnižší hodnota povolených staveb byla vykázána na Strakonicku, které se na hodnotě kraje se podílelo pouze z 9,3 %.

Průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení, která v kraji činila 3 596 tis. Kč, překonaly čtyři jihočeské okresy, přičemž nejvyšší průměrnou hodnotu vykázaly povolené stavby na Českokrumlovsku (5 898 tis. Kč). Nejnižší hodnota byla zaznamenána v okrese Jindřichův Hradec (2 474 tis. Kč).

Zdroj: ČSÚ

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments