Teplo se v Písku v roce 2024 zdražovat nebude

Teplo se v Písku v roce 2024 zdražovat nebude, jeho cena zůstane stejná jako letos

Zákazníci Teplárny Písek, a. s., budou i příští rok platit 727,10 Kč bez DPH za gigajoule na primáru a 903 Kč bez DPH za gigajoule na sekundáru, cena tepla pro ohřev teplé vody bude i nadále 901 Kč bez DPH za GJ. „Na rozdíl od okolních měst v Písku teplo nezdraží, a to přes meziroční nárůst cen paliv o průměrných 6,7 procenta. Teplárně se totiž podařilo na rok 2024 zafixovat nižší cenu elektrické energie, a tím vykompenzuje zvýšené náklady na paliva. Díky tomu můžeme zachovat cenu tepla pro naše obyvatele ve stejné výši jako je letos,“ řekl starosta Michal Čapek. Doplnil, že k zachování ceny tepla přispěl i přechod teplárny z parovodu na horkovod. „Na horkovodní síti dochází k mnohem menším ztrátám v rozvodech, a to se pozitivně odráží na ekonomice provozu,“ poznamenal. 

Teplárna má v plánu provozovat jako základní zdroj uhelný a biomasový kotel, pro zimní „špičkování“ bude využívat dvoupalivový kotel na zemní plyn a LTO na Výtopně Samoty, do nějž investovala minulý rok. „Díky tomu máme zajištěny dostatečné a bezpečné dodávky tepla. Počítáme s provozem kotle na LTO bez zemního plynu,“ uvedla ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková. 

Teplárna v největší možné míře minimalizuje nárůst ostatních nákladů vnitřními úsporami, vyšší efektivitou výroby a provozováním sítě. Pečlivě posuzuje realizace investic a oprav. „Příští rok plánujeme investice v celkové výši 23,3 milionu korun bez DPH, zhruba o pět milionů méně než letos. Mezi významné akce bude patřit vybudování horkovodu Alšovo náměstí – Ningrova ulice, to umožní napojení budovy staré knihovny a dalších zájemců v této lokalitě. Počítáme také s dokončením výměny řídícího systému teplárny či výměnou ekonomického informačního systému. Chceme také zahájit projekt výstavby kogenerační jednotky,“ vyjmenovala plánované akce Andrea Žáková.

Kogenerační jednotka by měla nahradit uhelný kotel, který bude muset teplárna v souvislosti s ukončením spalování uhlí v budoucnu odstavit. „Naše zdroje bychom chtěli o kogenerační jednotku rozšířit v horizontu dvou až tří let. Předpokládáme, že si vyžádá investiční náklady ve výši 250 až 300 milionů korun,“ doplnila ředitelka. 

Pro příští rok počítá Teplárna Písek i s řadou nezbytných oprav, zásadní bude například oprava mokrého vynašeče na uhelném kotli, viaduktu vlečky nebo lokomotivy. Nezbytné opravy a pravidelná údržba by měly příští rok činit 45 milionů korun bez DPH, meziročně o 15 milionů více. 

Písecká teplárna dodává teplo a teplou užitkovou vodu od roku 1987, v současnosti jimi zásobuje přes 8 300 domácností. Do sítě ročně dodá kolem 370 000 GJ tepla a vyrobí přes 

7 000 MWh elektrické energie. Provozuje kotel na hnědé uhlí se spoluspalováním biomasy, kotel na dřevní štěpku a kotel na zemní plyn a LTO. Akciovou společností se Teplárna Písek stala po privatizaci státního podniku Jihočeské energetické závody v roce 1994, jejím většinovým vlastníkem je město Písek.

Zdroj: Město Písek

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments